Галузі знань, спеціальності та спеціалізації, перелік конкурсних предметів

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна, вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційних та комунікаційних технологій і систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT), Індустріального Інтернету Речей (IIoT), авіоніки, біомедичної та електронної інженерії.

Мета освітньої діяльності інституту — Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інформаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.

Галузі знань, спеціальності першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань

Код спеціаль- ності

Назва спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Назва спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти

12

Інформаційні технології

126

Інформаційні системи та технології

Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

15

Автоматизація та приладобудуванн я

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

Лазерна і оптоелектронна техніка

16

Хімічна та

біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтерент речей)

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

Програмно-апаратні засоби радіотехнічних

систем

Інформаційні мережі зв’язку

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Технології та засоби

телекомунікацій

Системне адміністрування телекомунікаційних

мереж

171

Електроніка

Електроніка

173

Авіоніка

Авіаційні інформаційні системи

та комплекси

 

Спеціальності та спеціалізації

Інформаційні системи та технології

 • Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

Спеціальність орієнтована на вивчення інформаційних технологій та їх застосування і використання у різних галузях людської діяльності.

Отриманні знання орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та підтримки функціонування інформаційних систем, комунікаційних мереж, розроблення системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення технічних засобів інформаційних технологій, реалізації програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень.

Телекомунікації та радіотехніка

 • Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
 • Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем
 • Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
 • Технології та засоби телекомунікацій
 • Інформаційні мережі зв’язку
 • Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

Телекомунікаційні технології — це один із найважливіших ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп’ютерні мережі.

Фахівці із телекомунікацій та радіотехніки можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для телекомунікаційних систем та мереж.

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.

Біомедична інженерія

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтернет речей)

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (ІIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.

Авіоніка

 • Авіаційні інформаційні системи та комплекси

Авіоніка (авіаційна електроніка) - сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання в авіаційно-космічній техніці. Фахівець з авіоніки отримує знання та практичні навики експлуатації електро-, радіобладнання, приладів та систем, повітряних суден, пілотажно-навігаційних та авіадиспетчерських комплексів тощо, реалізованих як комп’ютеризовані системи, БПЛА. Він здатний діагностувати їх технічний стан, забезпечувати необхідні показники якості та безвідмовної роботи, а також використовувати мікросистемну авіоніку для управління безпілотними літальними апаратами.

Електроніка

 • Електроніка

Обравши спеціальність «Електроніка», Ви отримаєте знання, досвід розроблення, виробництва та застосування елементів, пристроїв та систем електронної техніки (лазерів, сонячних елементів, сенсорів і т.п.) для енергетики, зв’язку, екології та медицини. Значна увага приділяється вивченню мікропроцесорної техніки, схемо- та системотехнічному проектуванню, сучасним методам моделювання та програмування

Спеціалізація «Електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп’ютерних центрах.

Мікро- та наносистемна техніка

 • Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
 • Лазерна і оптоелектронна техніка

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Основні напрямки діяльності випускника Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

 1. Розробка програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java.
 2. Розробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку.
 3. Проектування та експлуатація, забезпечення надійності і живучості інфокомунікаційних та радіоелектронних систем, розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж.
 4. Розробка програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями).
 5. Розробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше).
 6. Сертифіковані фахівці від компанії CISCO, можуть здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

Місця працевлаштування

ІТ фірми, підприємства телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, інтернет провайдери; радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, державні установи; коледжі та інші вищі навчальні заклади державної та приватної власності.

Оновлено 6 місяців 1 тиждень тому