Галузі знань, спеціальності та спеціалізації, перелік конкурсних предметів

Знайти свій шлях до ІТ-професій можна, вступивши на спеціальності Інституту телекомунікацій, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційних та комунікаційних технологій і систем, програмно-апаратних засобів, Інтернету Речей (IoT), Індустріального Інтернету Речей (IIoT), авіоніки, біомедичної та електронної інженерії, мікро- та наносистемної техніки.

Мета освітньої діяльності інституту — Підготовка конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інформаційних, інфокомунікаційних, радіоелектронних, електронних і мікро- та наносистемних технологій.

Галузі знань, спеціальності першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань

Код 
спеціальності

Назва спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Назва спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти

12

Інформаційні 

технології

126

Інформаційні системи та технології

Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

163

Біомедична інженерія

Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтерент речей)

17

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

171

Електроніка

Електроніка

172

Електронні комунікації та радіотехніка

 

Освітньо-професійна програма «Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем»

 

 

Освітньо-професійна програма

«Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології»

 

 

 

Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

Програмно-апаратні засоби радіотехнічних

систем

Інформаційні мережі зв’язку

Смарт пристрої радіоелектроніки і вбудовані системи

Технології та засоби

телекомунікацій

Телекомунікаційні системи та мережі

Системне адміністрування телекомунікаційних

мереж

173

Авіоніка

Авіаційні інформаційні системи

та комплекси

 

 

176

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

 

Спеціальності та спеціалізації

Інформаційні системи та технології

 • Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

Спеціальність орієнтована на вивчення інформаційних технологій та їх застосування і використання у різних галузях людської діяльності.

Отриманні знання орієнтовані на формування у студентів вмінь щодо вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та підтримки функціонування інформаційних систем, комунікаційних мереж, розроблення системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення технічних засобів інформаційних технологій, реалізації програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень програмних комплексів з впровадження Інтернет-рішень.

Телекомунікації та радіотехніка

 • Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
 • Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем
 • Смарт пристрої радіоелектроніки і вбудовані системи Технології та засоби телекомунікацій
 • Інформаційні мережі зв’язку
 • Технології та засоби телекомунікацій
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

Програмно-апаратні пристрої та вбудовані системи – сучасний розвиток інформаційних технологій, що поєднує програмну та апаратну реалізацію сучасних радіотехнічних пристроїв та їх реалізацію у вигляді вбудованих систем. Це є основою для реалізації систем та пристроїв Інтернету речей та Індустріального інтернету речей.

Телекомунікаційні технології — це один із найважливіших ІТ-напрямів, що стрімко розвивається та об’єднує у собі інфокомунікаційні мережі, радіомережі, телевізійні та комп’ютерні мережі.

Фахівці із телекомунікацій та радіотехніки можуть працювати у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки та телекомунікацій, а саме як розробники програмно-апаратних та вбудованих систем зв’язку та керування, програмного забезпечення для вбудованих систем, телекомунікаційних систем та мереж.

Навчальна програма орієнтована на практичну підготовку фахівця та надає ключові компетенції для успішного працевлаштування у сфері IT, телекомунікацій та радіоелектроніки.

 

Біомедична інженерія

 • Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтернет речей)

Біомедична інженерія (Інтернет Речей) базується на поєднанні інформаційних технологій та медичної апаратури. Зокрема, її ключовими концепціями є Телемедицина, Інтернет Речей (IoT), Індустріальний Інтернет Речей (ІIoT), інтелектуальні сенсори, Лабораторія-на-Чіпі (Lab-on-Chip). Фахівці, які оволоділи цією спеціальністю, зможуть зосередити свою діяльність як на інформаційних технологіях — вбудованих системах (Embedded Systems), так і на біомедичних пристроях — апаратурі медичної діагностики.

Авіоніка

 • Авіаційні інформаційні системи та комплекси

Авіоніка (авіаційна електроніка) - сукупна назва усіх електронних систем, розроблених для використання в авіаційно-космічній техніці. Фахівець з авіоніки отримує знання та практичні навики експлуатації електро-, радіобладнання, приладів та систем, повітряних суден, пілотажно-навігаційних та авіадиспетчерських комплексів тощо, реалізованих як комп’ютеризовані системи, БПЛА. Він здатний діагностувати їх технічний стан, забезпечувати необхідні показники якості та безвідмовної роботи, а також використовувати мікросистемну авіоніку для управління безпілотними літальними апаратами.

Електроніка

 • Електроніка

Обравши спеціальність «Електроніка», Ви отримаєте знання, досвід розроблення, виробництва та застосування елементів, пристроїв та систем електронної техніки (лазерів, сонячних елементів, сенсорів і т.п.) для енергетики, зв’язку, екології та медицини. Значна увага приділяється вивченню мікропроцесорної техніки, схемо- та системотехнічному проектуванню, сучасним методам моделювання та програмування

Спеціалізація «Електронні прилади та пристрої» дає змогу займатись науковою, виробничою та організаційно-управлінською діяльністю на промислових підприємствах, у банківських та комерційних структурах, медичних діагностичних закладах та інформаційно-комп’ютерних центрах.

Мікро- та наносистемна техніка

 • Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)

Освітньо-професійна програма базується на результатах сучасних наукових досліджень з мікро- та наносистемної техніки та фотоніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: на наукових, інженерних та керівних посадах у промислових, науково-дослідних та освітніх організаціях і виконувати функції пов’язані з розробленням, проектуванням, дослідженням, виробництвом та випробуванням мікроелектронних, напівпровідникових та оптоелектронних приладів різноманітного призначення та їхніх компонентів, викладанням дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також продовжити навчання в аспірантурі.

Основні напрямки діяльності випускника Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

 1. Розробка програмного забезпечення для вбудованих систем, програмно-апаратних пристроїв, телекомунікаційних мереж і радіоелектронних систем на мовах об’єктно-орієнтованого програмування: С, С++, С#, Java, Python.
 2. Розробка та використання сучасних апаратних та програмних засобів систем передачі інформації, спеціального призначення, мобільного, радіорелейного та супутникового зв’язку.
 3. Проектування та експлуатація радіоелектронних систем та комплексів, забезпечення їх надійності і живучості.
 4. Розробка та адміністрування корпоративних та глобальних комп’ютерних та інфокомунікаційних мереж.
 5. Розробка та розгортання програмних інформаційних систем (проектування інформаційних систем, розробка та супровід підсистеми інформаційної безпеки, робота з середовищами та засобами розроблення ІСТ, робота з мережними технологіями).
 6. Розробка програмних додатків та засобів для індустрії Інтернет Речей (IоT), а також для мобільних платформ (IOS, Android та інше).
 7. Здійснювати підготовку фахівців в галузі програмного захисту інформації за технологіями академії CISCO.

Місця працевлаштування

ІТ фірми, підприємства телекомунікаційного та радіоелектронного профілю, оператори мобільного та стаціонарного зв’язку, інтернет провайдери, засоби мас-медіа, радіомовні, телевізійні, радіозв’язкові, навігаційні центри; підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення; лікувальні, діагностичні, санаторні та реабілітаційні заклади; банківські, фінансово-кредитні та комерційні установи; митна служба, ЗСУ, СБУ, МВС, державні установи; коледжі та інші вищі навчальні заклади державної та приватної власності.

Оновлено 1 рік 1 місяць тому