Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Шифр та назва галузі знань

Шифр та назва спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціалізації (освітні програми) 
Назва спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтернет речей)

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

171 Електроніка

Електроніка

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

Програмно апаратні засоби радіотехнічних систем

Смарт пристрої радіоелектроніки і вбудовані системи

Технології та засоби телекомунікацій

Інформаційні мережі зв'язку

Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

173 Авіоніка

Авіаційні інформаційні системи та комплекси

176 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні  прилади і пристрої (освітньо-наукова програма)

 

Оновлено 3 тижні 2 дні тому