Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Шифр та назва галузі знань

Шифр та назва спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Назва спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні  прилади і пристрої
Лазерна і оптоелектронна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи (інтернет речей)

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Програмно апаратні засоби радіотехнічних систем

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Технології та засоби телекомунікацій

Інформаційні мережі зв'язку

Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

173 Авіоніка

Авіаційні інформаційні системи та комплекси

 

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому