Вчена рада інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Голова Вченої ради

Каленюк Петро Іванович (Petro Kaleniuk) - доктор фізико-математичних наук, професор.
Номер телефону: +38(032)258-21-34
E-mail: imfn.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Мединський Ігор Павлович (Ihor Medynskyi) - Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Номер телефону: +38(032)258-23-68

Склад вченої ради інституту

 1. Каленюк Петро Іванович (Petro Kaleniuk) – голова Вченої ради Інституту;
 2. Гошко Любомир Васильович (Liubomyr Hoshko) – в.о. директора Інституту;
 3. Бандирський Богдан Йосипович (Bohdan Bandyrskyi) – декан з базової вищої освіти;
 4. Бродяк Оксана Ярославівна (Oksana Brodiak) – декан з повної вищої освіти;
 5. Понеділок Григорій Володимирович (Hryhoriy Ponedilok) – голова НМР Інституту;
 6. Андрущак Анатолій Степанович (Anatolii Andrushchak) – зав. каф. ПФН;
 7. Афтаназів Іван Семенович (Ivan Aftanaziv) – зав. каф. НГГ;
 8. Костробій Петро Петрович (Petro Kostrobii) – зав. каф. ПМ;
 9. Лопатинський Іван Євстахович (Ivan Lopatynskyi) – зав. каф. ЗФ;
 10. Нитребич Зіновій Миколайович (Zinovii Nytrebych) – зав. каф. ВМ;
 11. Гулай Василь Васильович (Vasyl Hulai) – зав. каф. МІ;
 12. Пукач Петро Ярославович (Petro Pukach) – зав. каф. ОМП;
 13. Мусій Роман Степанович (Roman Musii) – проф. каф. ВМ;
 14. Демків Ігор Іванович (Ihor Demkiv) – проф. каф. ОМП;
 15. Гончар Федір Михайлович (Fedir Honchar) – доц. каф. фізики;
 16. Ільків Володимир Степанович (Volodymyr Ilkiv) – проф. каф. ВМ;
 17. Ільчук Григорій Архипович (Hryhorii Ilchuk) – проф. каф. фізики;
 18. Пізюр Ярополк Володимирович (Yaropolk Piziur) – доц. каф. ПМ;
 19. Когут Зіновій Олександрович (Zinoviy Kohut) – голова профбюро Інституту;
 20. Ніколаєв Сергій Миколайович (Serhii Nikolaiev) – доц. каф. МІ;
 21. Мединський Ігор Павлович (Ihor Medynskyi) – доц. каф. ПМ;
 22. Стоцько Ростислав Зіновійович (Rostyslav Stotsko) – доц. каф. НГГ;
 23. Сохан Петро Львович (Petro Sokhan) – доц. каф. ВМ;
 24. Кондир Анатолій Іванович (Anatoliy Kondyr) – доц. каф. ПФН;
 25. Пелех Ярослав Миколайович (Yaroslav Pelekh) – доц. каф. ОМП;
 26. Балабан Оксана Василівна (Oksana Balaban) – голова РМВ Інституту;
 27. Лиходід Катерина Сергіївна (Kateryna Lykhodid) – студ. каф. МІ;
 28. Дзерин Яна Олександрівна (Yana Dzeryn) – студ. каф. ПМ;
 29. Матвєєва Ірина Дмитрівна (Iryna Matvieieva) – студ. каф. ПМ;
 30. Куріпка Андрій Олексійович (Andrii Kuripka) – студ. каф. ПМ;

Склад вченої ради інституту (до змін 2021-03-01, застаріла інформація)

 1. Понеділок Григорій Володимирович (Ponedilok Grygoriy) – к. фіз.-мат.н., доцент, декан з повної вищої освіти
 2. Бандирський Богдан Йосипович (Bandyrskiy Bogdan) – к.фіз.-мат.н., доцент, декан з базової вищої освіти
 3. Скульський Михайло Юліанович (Skulskiy Myhaylo) – д.фіз.-мат.н., проф., заст. дир. з вих. та орг.-госп. роботи
 4. Афтаназів Іван Семенович (Aftanaziv Ivan) – д. т..н., проф., зав. каф. НГГ
 5. Григорчак Іван Іванович (Grygorchak Ivan) – д.т.н., проф., зав. каф. ІМПФ
 6. Костробій Петро Петрович (Kostrobiy Petro) – д.фіз.-мат.н., проф., зав. каф. ПМ
 7. Лопатинський Іван Євстахович (Lopatynskiy Ivan) – к.фіз.-мат.н., проф., зав. каф. фізики
 8. Волошкевич Петро Павлович (Voloshkevych Petro) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. НГГ
 9. Гончар Федір Михайлович (Gonchar Fedir) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. фізики
 10. Гошко Любомир Васильович (Gosko Lyubomyr) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. ВМ
 11. Гулай Василь Васильович (Gulay Vasyl) – к.іст.н., доцент, доц. каф. МІ
 12. Ільків Володимир Степанович (Ilkiv Volodymyr) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ОМП
 13. Ільчук Григорій Архипович (Ilchuk Grygoriy) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. фізики
 14. Кутнів Мирослав Володимирович (Kutniv Myroslav) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ПМ
 15. Лукіянець Богдан Антонович (Lukianec Bogdan) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ІМПФ
 16. Мусій Роман Степанович (Musiy Romab) – д.фіз.-мат.н., проф., проф. каф. ВМ
 17. Нитребич Зіновій Миколайович (Nytrebych Zinoviy) – к.фіз.-мат.н., доцент, доц. каф. ОМП
 18. Сухорольський Михайло Антонович (Suhorolskiy Myhaylo) – д.т.н., проф., проф. каф. ВМ
 19. Алєксєєв Владислав Ігорович (Alekseyev Vladislav) – голова секції РМВ Інституту
 20. Франків Василь Любомирович (Frankiv Vasyl) – студ. гр. ПМ-31
 21. Т.-Т. Соловей – студ. голова Колегії та профбюро ІМФН
Приєднані файли
Оновлено 6 місяців 3 тижні тому