Партнери інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Інститут забезпечує:

  1. навчальні курси з різних дисциплін,
  2. написання курсових робіт студентами кафедри,
  3. написання дипломних робіт студентами кафедри.
  • Міжнародний інститут прикладного системного аналізу

«Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей»

«Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних»

  • Інститут системного аналізу Польської академії наук

«Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів»

Оновлено 3 роки 10 місяців тому