Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Партнери інституту прикладної математики та фундаментальних наук

  • Інститут фізики конденсованих систем НАН України

​Веб-сайт:  http://www.icmp.lviv.ua
Інститут забезпечує:

  • навчальні курси з різних дисциплін,
  • написання курсових робіт студентами кафедри,
  • написання дипломних робіт студентами кафедри.
  • Міжнародний інститут прикладного системного аналізу

​«Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх невизначеностей»
«Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних»

  • Інститутом системного аналізу Польської академії наук

​«Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризацій парникових газів»

Оновлено 8 міс 2 тижн тому