Історія інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) утворено в листопаді 2001 р. на базі факультету прикладної математики для об’єднання у межах одного структурного підрозділу кафедр, які забезпечують фундаментальну підготовку студентів усіх базових напрямів.

Підготовку висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства забезпечують три випускові кафедри: прикладної математики, міжнародної інформації та інженерного матеріалознавста та прикладної фізики.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 173 викладачі, серед яких 27 професорів, докторів наук та 143 кандидати наук, доценти. Очолює ІМФН доктор фізико-математичних наук, професор Петро Іванович Каленюк.

Матеріально-технічна база підготовки фахівців — це 9 комп’ютерних класів і 41 лабораторія, обладнані найсучаснішою технікою та програмним забезпеченням. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет.

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вишівських, міжнародних конференціях і конкурсах дають студентам неоціненний досвід і широкий спектр знань у галузі комп’ютерних систем і мереж та найсучасніших комп’ютерних інформаційних технологій.

Студенти ІМФН регулярно беруть участь у фестивалі «Весна Політехніки», перемагають у спортивних змаганнях на рівні міста, області, країни. Активно розвинене студентське самоврядування, функціонує Студентська рада, яка є дорадчим органом у вирішенні багатьох питань.

Випускники ІМФН можуть працювати в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, виробничих підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, страхових компаніях, банках, біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, навчальних закладах ІІ—ІV рівнів акредитації.

Ґрунтовна та глибока підготовка дає змогу студентам інституту ставати переможцями щорічних всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Оновлено 2 роки 1 місяць тому