Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту будівництва та інженерних систем

Спеціальності 
першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих

конкурсів)

Вагові коефіцієнти предметів сертифікату

ЗНО

Вагові коефіцієнти за успішне закінчення підготовчих курсів в Університеті

Мінімальні кількості балів для допуску до участі в конкурсі

Коди

Назви

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова 

0,35

0,05

100

2. Математика

0,35

115

3. Історія України

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

3. Фізика

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

1. Українська мова 

0,35

0

100

2. Математика

0,4

115

3. Історія України

0,25

100

3. Іноземна мова

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

3. Географія

0,25

100

3. Фізика

0,25

100

3. Хімія

0,25

100

261

Пожежна безпека

1. Українська мова 

0,35

0,02

100

2. Математика

0,38

115

3. Фізика

0,25

100

3. Біологія

0,25

100

Для абітурієнтів розроблені можливості навчання на небюджетній формі навчання з іншими конкурсними предметами в сертифікатах ЗНО, а для випускників коледжів передбачене навчання за скороченим до трьох років терміном навчання.

Студенти інституту мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітніми програмами «Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)» (термін навчання – 2 роки), «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Мости і транспортні тунелі», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», а також за спеціальностями «Пожежна безпека» та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Для вступу складаються: фаховий іспит; іноземна мова(ЗНО). При інституті діє також аспірантура та докторантура.

Оновлено 3 роки тому