Ознайомча інформація про інститут будівництва та інженерних систем

У 2001 р. після реорганізації структурних підрозділів на базі двох факультетів (інженерно-будівельного та частини теплотехнічного) був створений потужний навчально-науковий комплекс — Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС), який об’єднує 6 кафедр:

 • «Будівельні конструкції і мости»;
 • «Будівельне виробництво»;
 • «Автомобільні дороги та мости»;
 • «Теплогазопостачання та вентиляція»;
 • «Гідротехніка та водна інженерія»
 • «Опір матеріалів і будівельна механіка».

На кафедрах інституту працюють 121 викладач, з них: 14 докторів технічних наук, професорів; 70 доцентів, 17 старших викладачів та 23 асистенти. Вони забезпечують навчальні процеси на стаціонарній і заочній формах навчання. До складу інституту входить орган із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також 4 галузеві і 6 кафедральних науково-дослідних лабораторій, у яких студентам надана можливість займатися науковою роботою на всіх етапах навчання. 

На сучасному етапі розвитку інституту можна виділити низку пріоритетних наукових напрямів: впровадження в практику будівництва кесонних збірно-монолітних перекритів; вивчення і впровадження сталебетонних конструкцій із зовнішнім листовим армуванням; розроблення аналітичних методів розрахунку елементів конструкцій із ізотропних та анізотропних матеріалів; збірні залізобетонні просторові конструкції покриття; збірні залізобетонні конструкції зі змішаним та комбінованим армуванням; вогнестійкість конструкцій та залізобетонних конструкцій з пінобетону, дослідження залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі; реконструкція автодорожніх мостів; використання техногенних матеріалів західного регіону України для підвищення ефективності та якості будівництва й експлуатації автомобільних доріг; розроблення енерго- і ресурсоощадних технологій виробництва будівельних матеріалів і виробів, зокрема з використанням техногенних продуктів; розроблення сучасних будівельних матеріалів і модифікаторів нової генерації та впровадження енергоощадних технологій у будівництві, зокрема термомодернізація житлових будівель; проектування нової будівельної продукції, сертифікація будівельних матеріалів та виробів і експертиза їхньої якості; гідравліка напірних та відкритих потоків; очищення природних та стічних вод; обробка та утилізація осадів стічних вод; раціональне використання водних ресурсів; модернізація систем теплоспоживання в житлових будинках та громадських будівлях; утилізація промислових та побутових відходів у будівництві; забезпечення екологічних вимог під час проектування, спорудження та експлуатації будівель та споруд різного призначення.

Інститут готує бакалаврів та магістрів. Узагальнений об’єкт діяльності: процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також діяльність у сферах: архітектури та будівництва, державного управління на рівні районів, колективних, громадських та особистих послуг.

Випускники інституту:

 • спроможні виконувати професійну роботу: інженера-технолога; інженера з якості, інженера зі стандартизації; інженера-проектувальника; інженера-технолога; інженера з технічного нагляду, майстра виробничої діяльності, лабораторії, служби; майстра будівельних і монтажних робіт;
 • можуть займати первинні посади: інженера-технолога, контрольного майстра, майстра з організаційно-технологічного керівництва під час вишукування, проектування, зведення, експлуатації, відновлення та утилізації об’єктів будівельного комплексу; інженера виробничо-технічних відділів будівельних експлуатаційних організацій, інспектора з контролю якості; інженера-інспектора; референта з маркетингу тощо.

Інститут готує фахівців за трьома спеціальностями:

 1. 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 2. 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».
 3. 261 «Пожежна безпека».

Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія». Студенти здобувають повну вищу освіту з таких спеціалізацій:

 • «Промислове та цивільне будівництво»;
 • «Міське будівництво та господарство»;
 • «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
 • «Автомобільні дороги та аеродроми»;
 • «Мости та транспортні тунелі»;
 • «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • «Водопостачання та водовідведення».

Спеціальність «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Студенти здобувають повну вищу освіту за двома спеціалізаціями: 

 • «Водогосподарське та природоохоронне будівництво»;
 • «Гідротехнічне будівництво».

Спеціальність «Пожежна безпека». Студенти упродовж навчання в інституті здобувають повну вищу освіту за спеціальністю: «Пожежна безпека». Профіль фахівця — спеціаліст з пожежної безпеки в будівництві. Він володіє знаннями в галузі будівництва та забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництві, експлуатації, реконструкції, переоснащення будівель та споруд. Він може виконувати роботи з організації пожежної охорони, контролю пожежної профілактики в будівництві, забезпечення пожежної безпеки будівельних конструкцій будівель та об’єктів. Спеціалісти з пожежної безпеки в будівництві можуть працювати в службах пожежної безпеки, в органах державного пожежного нагляду та держархбудконтролю, в державній пожежній охороні, в будівельних організаціях, на підприємствах, у проектних, науково-дослідних та навчальних закладах.

В інституті функціонують такі кафедри:

 1. Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Кафедра будівельних конструкцій та мостів готує фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації: «Промислове і цивільне будівництво» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека». Навчальний процес і керівництво магістерськими роботами забезпечують 30 висококваліфікованих викладачів: з них 3 професори, 19 доцентів, 2 старших викладачів, 6 асистентів. 29 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук. При кафедрі діють навчальні і науково-дослідні лабораторії, комп’ютерний клас.

Колектив кафедри викладає професійно-орієнтовані дисципліни: будівельні конструкції; випробування будівель та споруд; конструкції будівель та споруд; залізобетонні та кам’яні конструкції; металеві конструкції; конструкції з дерева та пластмас; основи та фундаменти; методика викладання будівельних дисциплін; наукові дослідження в будівництві; технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд; проектування в сейсмічних районах; реконструкція будівель і споруд; пожежна тактика; пожежна профілактика технологічних процесів; пожежно-рятувальна підготовка та підготовка газодимозахисника; пожежна профілактика в будівництві; пожежна профілактика в будівництві; будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі; пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки; проектування залізобетонних конструкцій будівель та споруд з врахуванням впливу температур та багато інших.

Наукові підрозділи: науково-дослідна лабораторія НДЛ-23, навчальна лабораторія будівельних конструкцій. При кафедрі функціонує галузева науково-дослідна виробнича лабораторія ГНДВЛ-105.

Працевлаштування: студенти-випускники кафедри за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» користуються популярністю на ринку праці, маючи можливість одразу після закінчення навчання обіймати посади на будівельних підприємствах і організаціях, в науково-дослідних та проектних інститутах, інших підприємствах та органах державного управління, контролюючих органах у сфері будівництва.

Перелік типових посад: технік-будівельник: інспектор з будівництва та пожежної безпеки; інженер в галузі цивільного будівництва; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-виконроб; інженер технічного нагляду; інженер-проектувальник (цивільне будівництво); майстер будівельних та монтажних робіт; науковий співробітник НДІ; викладач спеціальних та вищих навчальних закладів тощо. Студенти-випускники кафедри за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» можуть працювати фахівцями з пожежної безпеки на посадах в органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах МВС, ЗСУ, СБУ ДПС, на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності на посадах: інженера з пожежної безпеки; інженера з пожежно-рятувальних робіт; інженерами з профілактичних робіт; інженера оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; фахівця із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту; диспетчера пожежного зв’язку; інструктора з протипожежної профілактики; державного інспектора з пожежного нагляду; інструктора газодимозахисної служби; інженера з проектування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Діяльність працівників кафедри зосереджена на таких напрямках:

 • вивчення роботи згинаних залізобетонних конструкцій на дію поперечної сили; 
 • вивчення роботи арматури в стиснутих залізобетонних елементах; 
 • розробка методів технічної діагностики стану будівельних конструкцій; 
 • вивчення роботи тонкостінних просторових залізобетонних висотних споруд;
 • дослідження і робота багатошарових залізобетонних конструкцій; 
 • дослідження залізобетонних конструкцій зі змішаним і комбінованим армуванням;
 • підсилення конструкцій при дії навантаження, що реально відповідає роботі конструктивних елементів, будівель та споруд; 
 • дослідження роботи залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі;
 • вогнестійкість будівельних конструкцій;
 • будівельні конструкції, виготовлені із застосуванням інноваційних матеріалів.

Кафедра будівельних конструкцій та мостів тісно співпрацює з виробництвом, проектними інститутами та підприємствами, плеядою профільних кафедр технічних вузів, серед яких Київський національний університет будівництва та архітектури; Одеська державна академія будівництва та архітектури; Львівський національний аграрний університет; Варшавська політехніка; Люблінська політехніка; Вармінсько-Мазурський університет (м. Ольштин); Технічний університет Кошіце (Словаччина); Політехніка Опольська (Польща); Білостоцька політехніка; Університет Прикладних Наук (м. Любек, Німеччина).

Кафедра проводить підготовку і випуск бакалаврів та магістрів з використанням сучасного програмного забезпечення: для розрахунку конструктивних елементів: SCAD, Lira; для графічного проектування: AutoCAD, Autodesk Revit, Compas, ArchiCAD, Visio, для розрахунків та математичного моделювання: MS Excel, MathCad; інформаційна підтримка — ЗОДЧИЙ.

 1. Кафедра будівельного виробництва

Кафедра будівельного виробництва готує фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій: «Міське будівництво та господарство» і «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Навчальний процес і керівництво магістерськими роботами забезпечують 29 висококваліфікованих викладачів: з них 1 професор, 17 доцентів, 6 старших викладачів, 5 асистентів. 27 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук. При кафедрі є навчально-виробнича і науково- дослідна лабораторії.

Викладачі кафедри викладають професійно-орієнтовані дисципліни: організація будівельного виробництва; основи реконструкції будівель та споруд міського господарства; основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем; утримання міської забудови; арматура для залізобетонних виробів; сучасні будівельні матеріали і методи досліджень; бетони і будівельні розчини, заповнювачі для бетонів; в’яжучі речовини; процеси та апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; будівельна техніка і засоби малої механізації; технологічні рішення виробничих будівель та споруд; інженерна підготовка міських територій; комп’ютерні технології у містобудуванні; технологія будівельного виробництва; новітні технології в проектуванні, виготовленні, будівництві і експлуатації; основи технології ремонтно-будівельних робіт; фізична хімія та хімія силікатів; методи дослідження будівельних матеріалів; механічне обладнання підприємств будівельної індустрії; організація ремонтно-реконструктивних робіт; інноваційні технології в будівництві; реконструкція та ремонт будівель та споруд; розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд; підготовка та оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія виготовлення металевих виробів і конструкцій.

Наукові підрозділи: науково- дослідна лабораторія НДЛ—19, Центр технологічної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», випробувальна лабораторія будівельних матеріалів і виробів (ВЛБМВ). З 1998 р. на кафедрі відкрита постійно діюча виставка «Нові оздоблювальні і покрівельні матеріали та впровадження нових технологій в будівництві». Діяльність кафедри привертає постійну увагу з боку виробничників і науковців, що сприяє поглибленню зв’язків кафедри з практикою будівництва.

Працевлаштування: студенти-випускники кафедри за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацій «Міське будівництво та господарство» та «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» мають стабільне працевлаштування у будівельних та будівельно-монтажних підприємствах і організаціях, науково-дослідних та проектних інститутах, управляючих компаніях, промислових підприємствах з виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів, органах державного управління, контролюючих органах у сфері будівництва, підприємствах та організаціях комерційної діяльності закордонних підприємствах будівельного профілю та працювати на посадах: інженер-виконроб будівельної організації; інженер відділу ЖКГ міста або району; інженер з капітального ремонту; керівник управляючої компанії та ОСББ; керівник проектної організації; інженер технічного нагляду; науковий співробітник НДІ; викладач спеціальних та вищих навчальних закладів; інженер з впровадження нової техніки; інженер будівельник технолог; консультант з маркетингу; технолог підприємства; консультант з енергозбереження та термомодернізації існуючих будівель та споруд.

Діяльність працівників кафедри зосереджена на таких напрямках:

 • технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій і методів зведення будівель і споруд, сучасні технології енергоефективного будівництва, бетонів полі-функціонального призначення та ефективних оздоблювальних, гідроізоляційних, антикорозійних матеріалів;
 • проектування, реконструкція, посилення, утримання та експлуатація будівель і споруд;
 • розробка способів та технологій посилення конструкцій і реконструкції підприємства;
 • розробка проектів технології та організації будівельного виробництва; 
 • розроблення інноваційних енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва з використання ефективних будівельних матеріалів і виробів;
 • сучасні технології та організація виконання будівельних робіт при зведенні підземної та надземної частини будівель і споруд;
 • розроблення нових методів проектування та розрахунку комбінованих систем з регулювання зусиль та вдосконалення технології посилення металевих конструкцій;
 • розроблення технології санації старої забудови та пам’яток архітектури з відновлення гідроізоляції та осушення стін та фундаментів;
 • нанотехнологічне управління властивостями модифікованих цементуючих систем із мінеральними добавками для конструкційних матеріалів нового покоління;
 • розроблення високофункційних будівельних розчинів для мурувальних, оздоблювальних та реставраційних робіт;
 • дослідження прогресивних конструкцій та методів зведення будівель та споруд.

Працівники кафедри тісно співпрацюють з виробничими підприємствами та установами, здійснюючи наукові консультації та керівництво, впроваджуючи передові технології. Кафедра підтримує та розвиває широкі наукові зв’язки згідно угод про співпрацю з технічними університетами України, Польщі, Німеччини, Словаччини, зокрема: Жешівська Політехніка; Академія гірничо-металургійна (м. Краків); Ченстоховська Політехніка; Західнопоморський Технологічний Університет (м. Щецін); Технічний Університет (м. Кошіце); інститут будівельних матеріалів (м. Веймар).

Кафедра проводить підготовку і випуск магістрів з використанням сучасних прикладних програм: для розрахунку підсилення конструктивних елементів: SCAD, Lira, OptCad; для графічного проектування: AutoCAD, Compas, ArchiCAD, Visio, для математичного моделювання процесів в галузі: MathCad. Силами працівників та студентів кафедри зводились також навчальні корпуси та відпочинкові бази Львівської політехніки.

 1. Кафедра «Автомобільні дороги та мости»

Кафедра «Автомобільні дороги та мости» об’єднує 20 висококваліфікованих викладачів, з яких — 4 професори, 6 доцентів, 4 старших викладачі, 6 асистентів. 15 викладачів мають наукові ступені доктора і кандидата технічних наук.
Викладачі кафедри викладають дисципліни для підготовлення бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також професійні дисципліни для підготовлення фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за двома спеціалізаціями: «Автомобільні дороги і аеродроми» та «Мости і транспортні тунелі» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Студенти спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в галузі будівництва та реконструкції автомобільних доріг; ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг; проектування доріг та вулично-дорожньої мережі населених пунктів; діагностики технічного стану автомобільних доріг; паспортизації та інвентаризації автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі населених пунктів; організації дорожнього руху. В процесі навчання студенти засвоюють методи автоматизованого проектування в програмних комплексах MSOffice, AutoCAD,CAT-CREDO, Грис_С Грис_Т, використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

Студенти спеціалізації «Мости і транспортні тунелі» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримують знання, необхідні для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності. Вони володіють знаннями в галузі вишукування, проектування, організації технологічних процесів будівництва та експлуатації штучних споруд на дорогах в напрямку підвищення їх техніко-економічної ефективності; ресурсо- та енергозбереження; впровадження інноваційних проектних та технологічних рішень при будівництві, реконструкції, ремонті мостів та транспортних тунелів. В процесі навчання студенти засвоюють методи автоматизованого проектування в програмних комплексах MSOffice, AutoCAD, Revit, AdvanceSteel, AdvanceConcrete, Lira; використовують комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за програмою 2-ої вищої освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями «Будівельні матеріали та вироби» та «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Навчальний процес відбувається в оснащених лекційних аудиторіях, комп’ютерному класі на 11 робочих місць, навчально-дослідних лабораторіях «Інженерної геології, ґрунтознавства та механіки ґрунтів», «Дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій».

На кафедрі функціонують три науково-дослідної частини на базі яких виконують наукову та госпдоговірну роботу викладачі, аспіранти та студенти.

Наукові напрями підрозділів:

 • НДЛ-26 — діагностика конструктивних елементів автомобільних доріг; дослідження властивостей дорожніх матеріалів, виробів, конструкцій і грунтів;
 • ГНДЛ-88 — обстеження, випробування, реконструкція мостів, конструкцій, будівель та споруд;
 • ГНДЛ-112 — розроблення конструктивних рішень і дослідження монолітних, збірних і збірно-монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками та вдосконалення методів їх розрахунку.

Щороку на кафедрі «Автомобільні дороги та мости» успішно захищають дипломи 45-50 магістрів-дорожників і 15 — магістрів-мостовиків.

 1. Кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції готує спеціалістів зі спеціалізації: «Теплогазопостачання і вентиляція». Викладачі кафедри, серед яких 2 професори, 7 доцентів, 3 старші викладачі, 7 асистентів, з яких 2 доктори технічних наук та 14 кандидатів технічних наук, викладають базові та професійні дисципліни у процесі підготовки бакалаврів та магістрів, а також професійні дисципліни для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Теплогазопостачання та вентиляція». Кафедра має навчальні та наукову лабораторії (науково-дослідна лабораторія аеродинаміки; навчальні лабораторії: нетрадиційні джерела енергії, будівельна теплофізика, опалення, теплопостачання і газопостачання) і комп’ютерний клас. Напрямки роботи:

 • «Енергозберігаючі технології в системах теплогазопостачання та вентиляції»;
 • «Забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення»;
 • «Нетрадиційні джерела енергії».

Професійно-орієнтовані дисципліни рівня: проектування систем опалення; проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання; проектування систем вентиляції, теплогенеруючі установки; промислові технології та очищення вентиляційно-технологічних викидів; раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; нетрадиційні джерела енергії та використання вторинних енергоресурсів у системах ТГВ; автоматизація систем ТГВ; монтаж, налагоджування і експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення й кондиціонування повітря будівель і споруд різного призначення.

Випускники кафедри мають змогу працевлаштуватись: у сфері житлово-комунального господарства (управління експлуатації газового господарства, житлово-експлуатаційні підприємства, газові та теплофікаційні розподільні мережі, опалювальні котельні, ТЕЦ і електростанції, газові заводи); проектні інститути та підприємства; монтажні підприємства систем ТГВ (індивідуального та центрального опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплопостачання); організації з продажу та обслуговування систем ТГВ.

Для студентів, що отримали диплом бакалавра і поступили в магістратуру за спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція», є можливість паралельно навчатись у Білостоцькій політехніці (Польща) на магістратурі за програмою подвійних дипломів та по закінченні отримати диплом магістра європейського зразка та диплом магістра Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра забезпечує студентів науковою та навчально-методичною літературою, яка доступна у віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка».

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції тісно співпрацює із Варшавською політехнікою, Білостоцькою політехнікою, Ченстоховським політехнічним університетом а також із Кошіцьким технічним університетом та Жешувською політехнікою.

 1. Кафедра гідротехніка та водна інженерія

Кафедра гідравліки та сантехніки готує бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями: «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Водопостачання та водовідведення») та «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Викладацький склад кафедри: 2 доктори та 9 кандидатів наук; 1 професор, 8 доцентів, 3 старші викладачі. Кафедра має дві навчально-наукові лабораторії. Комплексна лабораторія гідравліки укомплектована: комплексом установок з курсів гідравліки, гідравлічних машин, а також гідроприводів; одним з найбільших в Україні відкритим гідравлічним лотком; дослідно-демонстраційною фізичною моделлю системи технічного водопостачання АЕС; стендами для тестування водоприймальних пристроїв, водолічильників і витратомірів різних типів; стендом для візуалізації структури потоків методами лазерно-доплерівської анемометрії та швидкісного кінознімання. Лабораторія очищення природних та стічних вод дає змогу виконувати хімічні аналізи за основними показниками забруднення.

 1. Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки є загально-технічною кафедрою. Викладачі кафедри, серед яких 3 професори доктори технічних наук, 2 доценти кандидати технічних наук, 3 доценти кандидати фізико-математичних наук, 2 старші викладачі кандидати технічних наук й фізико-математичних наук і 1 асистент кандидат технічних наук викладають базові дисципліни у процесі підготовки бакалаврів в інтересах таких інститутів, як Інститут будівництва та інженерії довкілля, Інститут інженерної механіки та транспорту, Інститут архітектури, Інститут енергетики та систем керування,Інститут адміністрування та післядипломної освіти, а також дисципліни для студентів, що навчаються на рівнях магістра та доктора філософії для Інституту будівництва та інженерії довкілля. При кафедрі створений центр з автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій ім. М. Т. Губера, що дає змогу широко використовувати сучасні інформаційні технології в розрахунках та проектуванні будівельних конструкцій, машин та інших технічних об’єктів. Кафедра має потужну навчальну лабораторію, яка обладнана сучасними вимірювальними комплексами. При кафедрі функціонують дві науково-дослідні лабораторії НДЛ 46 та НДЛ 59, які займаються питаннями дослідження впливу негативних чинників на технічний стан будівельних конструкцій в період експлуатації та динаміки й міцності машин і інженерних споруд відповідно.

Оновлено 3 роки 6 місяців тому