Історія інституту будівництва та інженерних систем

Інститут будівництва та інженерії довкілля створено в 2001 році на базі інженерно-будівельного факультету — одного з найстаріших у Львівській політехніці. Інститут структурно складається з двох навчальних відділень: деканату базової вищої освіти, що випускає бакалаврів, та деканату повної вищої освіти, який випускає магістрів наукового та інженерного спрямування.

Ще в 1844 році існувала профільна кафедра будівництва, яка займалася підготовкою інженерів-будівельників та архітекторів. Перші кроки в навчанні спеціалістів-будівельників були здійснені під керівництвом професора Ю. Захарієвича, діяльність якого безпосередньо пов’язана з проектуванням (1872 р.) і будівництвом (1873–1877 рр.) головного корпусу Львівської політехніки. У цей же період на інженерному відділенні Львівської технічної академії була створена профільна кафедра будівництва доріг і мостів, яку очолив професор Й. Йогенман. Починаючи з 1872 року, на інженерному та архітектурному відділах Львівської політехнічної академії готували будівельників, архітекторів і дорожніх інженерів. З огляду на наявність спеціалізованих кафедр, 1872-й можна вважати роком становлення інженерно-будівельного факультету.

За час існування інженерно-будівельного факультету (а згодом інституту) були сформовані його прогресивні традиції, наукові напрями і школи, завдяки діяльності видатних учених — професорів М. Туллє, С. Брили, К. Губера, Я. Богуцького, І. Ріхтера. Велику роль відіграли наукові праці вчених, які в різні періоди очолювали будівельні кафедри: С. Бжозовського, А. Курилло, Т. Обмінського, В. Мінакевича, Ю. Лозового, Ф. Клименка.

Висока майстерність викладання, багатогранна наукова та інженерна діяльність, постійна увага до поліпшення підготовки фахівців-будівельників, забезпечення їх високої кваліфікації, виховання студентів в атмосфері творчості, в дусі патріотизму і моральності — це традиції інституту будівництва, що передаються з покоління в покоління, від учителів до учнів. Такими вчителями, вченими є професори, доктори технічних наук Б. Г. Гнідець, В. Г. Кваша, М. А. Саницький, З. Я. Бліхарський, Б. Г. Демчина, С. Й. Солодкий, Х. С. Соболь, В. М. Желих, В. В. Чернюк, Є. В. Харченко.

Нині інститут об’єднує шість кафедр, на яких працює понад 121 викладач, серед них — 14 докторів наук, професорів; понад 90 кандидатів наук, 70 доцентів, 17 старших викладачів, 23 асистенти.

Інститут має 4 галузеві, 6 кафедральних науково-дослідних лабораторій, державний орган із сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд».

В інституті створені належні умови для підготовки фахівців, які відповідають вимогам сучасного будівництва, а також для удосконалення й перепідготовки наукових кадрів. Заклад оснащений комп’ютерними класами, забезпеченими необхідними програмними комплексами з розрахунків та проектування будівельних конструкцій, доріг, інженерних мереж.

Науковий напрям інституту пов’язаний з новітніми досягненнями в галузі будівельних конструкцій, будівель і споруд, ресурсоощадних технологій та прогресивних матеріалів, а також розробками в галузі інженерного забезпечення будівництв.

Оновлено 3 роки 5 місяців тому