Навчальна та методична робота

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності готує фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Форма навчання: денна, заочна. Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб. Термін навчання: 4 роки – бакалавр; 1,5 / 2 роки – магістр. Мова навчання: українська.

Під час навчання студенти цієї спеціальності набувають компетенції щодо розроблення технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля.

Затребуваність фахівців на ринку праці обумовлена тим, що будь-який технологічний проект повинен бути екологічно безпечним, що визначається державною експертизою у розділі проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях на сучасному обладнанні та у комп’ютерних класах.

Практику студенти проходять на промислових підприємствах, у науково-дослідних установах, Національних парках, заповідниках, екологічних інспекціях тощо.

6

Захист курсових проектів, група ТЗ-31 та викладачі кафедри, 31 травня 2019 р.

7

Захист дипломів, 22 грудня 2017 р

8

Захист дипломів, 19 грудня 2019 р.

Оновлено 1 місяць 2 тижні тому