Наукова діяльність кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Науковий напрям кафедри — розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та навколишнього середовища, екологічно безпечні природоохоронні технології з використанням мінерально-сировинної бази України.

 

Основні напрями наукових досліджень

Кафедра виконує науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту навколишнього середовища:

 • «Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами» (БПД-2). Керівник теми д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович.
 • «Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя» (БПД-3). Керівник теми д.т.н., проф. Мокрий Володимир Іванович.
 • «Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів» (БПД-4). Керівник теми д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович.
 • Моделювання та прогнозування складного ландшафтного комплексу на основі компартментального підходу до оцінювання якості екосистеми та нормування характеристик за досліджуваними компартментами (БПД-5, 0120U100595, керівник: Петрушка І.М.).

З 2021 року колектив кафедри виконує держбюджетну НДР, яка фінансується  МОН України на тему «Комплексний оперативний моніторинг техногенно небезпечних накопиичених промислових відходів гірничо-хімічних підприємств як запорука національної безпеки» (ДБ/ТНВ). 01.06.2021 - 31.12.2022

 

Наукові публікації кафедри

Працівники кафедри активно публікують результати виконуваних наукових досліджень у монографіях і виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus і Web of Science, зокрема. За тематикою досліджень опубліковано понад 800 наукових публікацій в українських та іноземних виданнях. Серед основних наукових праць слід виділити такі:

Монографії:

 1. Побережна Л. Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств Прикарпаття: колективна монографія / Л. Я. Побережна, І. М. Петрушка, К. І. Петрушка. – Львів: Новий Світ-2000, 2021. – 127 c. 10,2 обл.-вид. арк. 
 2. Погребенник В. Д. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 2. Елементи комп’ютерних систем оперативного контролю: колективна монографія / В. Д. Погребенник, Г. І. Клим, І. М. Бордун, В. В. Пташник, А. М. Паламар. – Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. – 180 c. 10 обл.-вид. арк. 
 3. Погребенник В. Д. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 1. Математичне моделювання та принципи побудови систем оперативного контролю: колективна монографія / В. Д. Погребенник, В. Г. Петрук, М. І. Паламар, Є. В. Походило, С. М. Кватернюк. – Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. – 416 c. 21 обл.-вид. арк. 
 4. Погребенник В. Д. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 3. Комплексні дослідження антропогенного та техногенного впливу на водні об’єкти на основі вимірювання інтегральних параметрів: колективна монографія / В. Д. Погребенник, І. М. Петрушка, В. І. Мокрий, Е. А. Джумеля, Р. В. Петрук. – Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. – 200 c. 10 обл.-вид. арк. 
 5. Джумеля Е. А., Петрук Р. В. Sustainable development – state and prospects : колективна монографія. – Gdańsk: Wydawnictwo GSW, 2020. 
 6. Borkowski M. Sustainable development of a compound landscape complex: approval of the compartmental concept / M. Borkowski, M. Ruda, M. Paslavskyi, T. Boyko, N. Goncharova. – c.7–16. 0,44 обл.-вид. арк. 
 7. Mokryy V. Concept of environmental-technological reconstruction for wastewater treatment plants of Western Bug basin in Ukrainian-Polish hydrological network of Lviv region / V. Mokryy, I. Kazymyra, I. Petrushka, O. Moroz, R. Grechanyk. – c.53–65. 0,58 обл.-вид. арк. 
 8. Moroz O. Analysis of the acoustic impact of windparks in the Ukrainian Carpathians on adjacent residential areas / O. Moroz, O. Kuz, M. Ruda. – c.67–81. 0,66 обл.-вид. арк. 
 9. Petrushka I. The influence of counterion’s nature on ion-exchange properties of sulfocationite resin KU-2 / I. Petrushka, M. Malovanyy, K. Petrushka, O. Danylovych. – c.95–104. 0,44 обл.-вид. арк. 
 10. Petryshyn H.  Formation of recreational balneological complexes in the post-industrial territories of the Carpathian region / H. Petryshyn, V. Pohrebennyk, Y. Onufriv, K. Bai. – c.253–267. 0,66 обл.-вид. арк. 
 11. Kharebava T. Concentration of acidic industrial wastewater by electrodialysis / T. Kharebava, I. Bejanidze, V. Pohrebennyk, N. Didmanidze. – c.123–133. 0,49 обл.-вид. арк. 
 12. Pohrebennyk V. Features of the neurotechnologies application and geographic information systems for modelling and forecasting of surface water quality / V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, N. Bernatska, I. Typilo. – c.268–278. 0,49 обл.-вид. арк.
 13. Pohrebennyk V. Using of chemically modified zeolite in water treatment processes / V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, A. Shybanova, M. Ruda. – c.279–288. 0,44 обл.-вид. арк.  
 14. Trysnyuk V. Study of the impact of surface and groundwater pollution on public health / V. Trysnyuk, T. Trysnyuk, V. Pohrebennyk. – c.397–407. 0,49 обл.-вид. арк. 
 15. Stasevych S. Organization of the internet services market in the system of sustainable development of the tourist sphere in Ukraine / S. Stasevych, O. Nedzvetska. – c.227–238. 0,53 обл.-вид. арк. 
 16. Climate change & sustainable development: new challenges of the century : колективна монографія. – Mykolaiv: Mykolaiv : PMBSNU ; Rzeszow : RzUT, 2021. Dzhumelia E. Study of sustainable development of the territories of mining influence and chemical enterprises based on environmental pollutant control / E. Dzhumelia, V. Pohrebennyk. – c.93–102. ДБ/ТНВ,  0,44 обл.-вид. арк. 
 17. Dyakiv V. Actual state and prospects of using the territory of the Rozdil mining and chemical enterprise "Sirka" for the construction of renewable energy facilities / V. Dyakiv, V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, A. Shybanova, M. Yaremovych. – c.76–92.  0,75 обл.-вид. арк. 
 18. Mitryasova O. Environmental risk and state of surface water resources / O. Mitryasova, V. Pohrebennyk, Y. Bezsonov, A. Mats. – c.279–288. 0,44 обл.-вид. арк. 
 19. Pohrebennyk V. Assessment of the environmental condition of the Dnister river basin under climate change / V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, A. Shybanova, M. Ruda. – c.321–336. 0,71 обл.-вид. арк.
 20. О. Г. Чайка. Оцінка та аналіз небезпек професійних захворювань / Н. М. Параняк,– c.223–232. 0,44 обл.-вид. арк.

Наукові публікації (повний список праць працівників кафедри)

Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Kniaz S. V., Kotsiumbas O. J., Kuz` I. S., Bordun O. M., Моrоz О. І., Kuz` O. N., Leonov D. S. Thermodynamic description of interface interaction in nanolayers on the metal Fe–Dielectric Al2O3 boundary // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2021. – Т. 19, № 2. – С. 239–246. 0,36 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 2. Mitryasova O., Pohrebennyk V. D., Petrov O. S., Bezsonov Y. M., Smyrnov V. M. Environmental water security policy in the EU, Ukraine and other developing countries // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2021. – № 2. –  P. 125–130. 0,27 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS).
 3. Тарас У. М., Руда М. В. Дослідження зміни структури і мікологічного складу грунтів після численних неконтрольованих підпалів рослинності, та застосування методики відновлення мікоризованим розчином на об'єкті природно-заповідного фонду «Гора Лева» у місті Львів. Дослідження 2020 року // Grail of Science. – 2021. – № 4 : with the proceedings of the I Correspondence international scientific and practical conference "Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research", June 25th, 2021. –  P. 149–159. 0,49 ум.д.ар. (г/д № 570, КПКВ 2201040) (Google Scholar).
   

Статті у закордонних виданнях:

 1. Belokon K., Pohrebennyk V., Banakh A., Sybir A., Manidina Y. Optimal composition of intermetallic catalyst for neutralization of carbon containing components of gas emissions // Procedia Environmental Science, Engineering and Management. – 2021. – Vol. 8, iss. 1. –  P. 79–86. 0,36 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS).
 2. Heorhiadi N., Kniaz S., Zaiats O., Bohiv Y., Pavlenko O., Yemchenko I., Kalashnyk O., Moroz S., Stasevych S., Syzon M. Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system // Arctic. – 2020. – Vol. 73 (3). – P. 128–147. 0,89 ум.д.ар. (ПЕЕТ-4, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 3. Ishchenko V., Pohrebennyk V., Salamon I., Hlavatska L. Material flow analysis of waste electrical and electronic equipment in Ukraine // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – Vol. 22, iss. 9. – P. 198–207. 0,04 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 4. Демидова Н. В., Петренко С. В., Носаль А. І., Бойко Т. Г., Руда М. В., Паславський М. М. Екологічний стан ґрунтів і рослин у місті Маріуполь // Colloquium-journal. – 2021. – № 28 (115), cz. 1. –  S. 4–7. 0,22 ум.д.ар. (БПД-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar).
 5. Mitryasova O., Pohrebennyk V., Salamon I., Oleksiuk A., Mats A. Temporal patterns of quality surface water changes // Journal of Ecological Engineering. – 2021. – Vol. 22, iss. 4. –  P. 283–295. 0,58 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 6. Petrov O., Pohrebennyk V., Shybanova A., Ruda M. A simulation of the impact of waste batteries on ecosystem reliability // Decision Making in Manufacturing and Services. – 2020. – Vol. 14, № 1. –  P. 81–90. 0,45 ум.д.ар. (г/д № 1040, КПКВ 2201040) (Index Copernicus International).
 7. Petrov O., Iwaszczuk N., Kharebava T., Bejanidze I., Pohrebennyk V., Nakashidze N., Petrov A. Neutralization of industrial water by electrodialysis [Електронний ресурс] // Membranes. – 2021. – Vol. 11, iss. 2. 0,54 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 8. Popovych V., Petrushka I., Korol K., Stepova K., Popovych N. Solid waste management as part of sustainable development of Lviv (Ukraine) // Ecological Engineering & Environmental Technology. – 2021. – Vol. 22, iss. 5. –  P. 12–17. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).
 9. Przystupa K., Qin Z., Pohrebennyk V., Mogilei S., Zhongju C., Leszek G., Zabolotnii S. Constructing reference plans of two-criteria multimodal transport problem // Transport and Telecommunication. – 2021. – Vol. 22, iss. 2. – P. 129–140. 0,54 ум.д.ар. (ДБ/ТНВ, Прикладні дослідження і розробки) (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 10. Ruda M., Moroz O., Kuz O., Boyko T. Cyber-physical system of psychophysiological support of professional self-realization in professions of the ‘man-nature’ type in the formation of specialists for sustainable development // Sustainability. – 2021. – Vol. 13, iss. 14. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 11. Sabadash V., Gumnitsky J., Lyuta O., Hyvlyud A. Regularities of adsorption of α-oxypropionic acid by natural zeolite // Advances in Materials Science. – 2021. – Vol. 21, iss. 1. –  P. 43–56. 0,62 ум.д.ар. (ЕЗП-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 12. Chayka O., Petrushka I., Ruda M., Paranyak* N., Matskiv*** O. The minimization of impact of oil pollution on soils in the area of railways using glauconite // Journal of Water and Land Development. – 2021. – Vol. 49, iss. 4–6. – P. 79–84. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).

 

Видавнича діяльність

Фото  

Погребенник В.Д. 

Системи розпізнавання образів.

Навчальний посібник.

Львів: СПОЛОМ, 2007 р. – 170 с.


 
Фото  

Погребенник Володимир. 

Монографія.

Гідрохімічні дослідження Шацьких озер. 

Львів, 2007 р. – 62 с.


 
Фото  

Погребенник В.Д. 

Монографія.

Гідроекологічні дослідження Шацьких озер (методи, засоби, результати) Львів: Сполом, 2008 р. – 144 с.


 
Фото  

Погребенник В.Д. 

Монографія.

Оперативне вимірювання інтегральних параметрів 

водного середовища та донних відкладів. 

Львів: Сполом, 2011р. – 280 с.


 
Фото  

Мальований М.С., Петрушка І.М.

Монографія. 

Очищення стічних вод природними сорбентами.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 р.-180с.


 
Фото  

Погребенник В.Д., Романюк А. В. 

Монографія.

Комп’ютерні вимірювально-інформаційні системи для оперативного екологічного моніторингу водного середовища.

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013 р. – 160 с.


 
Фото  

Погребенник В.Д., Політило Р. В. 

Монографія.

Комп’ютерні системи охорони важливих об’єктів.

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013р. – 160 с.


 
Фото  

Захарко Я.М., Попович О.Р., Петрушка І.М., Мальований М.С.

Грунтознавство

Навчальний посібник.

 Львів, АСВ,- 2013р.-129с.


 
Фото  

Кузь О.Н., Тартачинська З.Р.

Мороз Олександр Іванович. До 65-річчя від дня народження.

Бібліографічний покажчик

Видавництво Львівської політехніки -2020. - 64 с.


 
Фото  

Сабадаш В.В., Петрушка І.М., Мальований М.С., Нагурський О.А.

Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля від фізичних забруднень.

Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р.-296с.


 
Фото  

Гумницький Я.М., Петрушка І.М.

Інженерна екологія. Частина1

Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 р.-260с.


 
Фото  

Погребенник В.Д., Шибанова А.М., Політило Р. В. 

Гідроекологія.

Навчальний посібник.

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015 р. – 200 с.


 
Фото  

Погребенник В.Д. 

Монографія.

Методи і засоби вимірювання вихрового компонента швидкості течії.

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015 р. – 180 с.


 
Фото  

Гумницький Я.М., Петрушка І.М.

Інженерна екологія. Частина2.

Навчальний посібник.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 р.-348с.


 
Фото  

Чайка О. Г.  Мокрий В. І. 

Заповідна справа.

Навчальний посібник. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017 р. – 144 c. 


 
Фото  

Петрушка І. М. Хомко Н. Ю., Мокрий В. І., Руда М. В.

Стратегія сталого розвитку

Навчальний посібник 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 р. – 156 c.


 
Фото  

Кузь О. Н. 

Статистика в туристичній галузі

Навчальний посібник 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018 р. – 236 c. 


 
Фото  

Гумницький Я.М., Нагурський О.А.,Петрушка І.М.

Інженерна екологія. Частина 2.

Збірник задач.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019 р.-132с.


 
Фото  

І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, А. М. Гивлюд, А. М. Шибанова. 

Екологія поверхневих вод.

Навчальний посібник.

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019 р. 156 с


 
Фото  

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Деклараційний патент на корисну модель №17431 Україна, МПК C10М175/00. Установка для регенерації відпрацьованих олив. / Мальований М.С., Юрим М.Ф., Чайка О.Г., Ковальчук О.З., Петрушка І.М.; заявник Національний університет «Львівська політехніка»; опубліков. 15.09.2006. - Бюл. №9. 
 2. Деклараційний патент на корисну модель №17474 Україна, МПК C10М1 75/00. Спосіб регенерації відпрацьованих мастил. / Мальований М.С., Юрим М.Ф., Чайка О.Г., Ковальчук О.З., Петрушка І.М.; заявник Національний університет  «Львівська політехніка»; опубліков. 15.09.2006. - Бюл. №9. 
 3. Деклараційний патент на корисну модель №73086 Україна, МПК C02F1/00. Спосіб очищення стічних вод від прямих барвників / Петрушка І.М., Мальований М.С., Малик Ю.О.; заявник Національний університет «Львівська політехніка»; опубліков. 10.09.2012. - Бюл. №17.  
 4. Деклараційний патент на корисну модель №73824 Україна, МПК C22В1/00. Спосіб одержання активованого бентоніту/ Петрушка І.М., Дячок В.В., Мальований М.С.; заявник Національний університет  “Львівська політехніка”; опубліков. 10.10.2012. - Бюл. №19.  
 5. Деклараційний патент на корисну модель ”№84305 Україна, МПК В09В 1/100Суміш для протифільтраційного екрану чаші полігону твердих побутових відходів /Голець Н.Ю., Мальований М.С Петрушка І.М.,заявник Національний університет “Львівська політехніка. Опубліков. 10.10.2013. - Бюл. №19. 
 6. Патент України на винахід № 112031 за заявкою А201505661 МПК G04F 10/00. Спосіб перетворення часового зсуву між двома сигналами та пристрій для його реалізації. / Погребенник В.Д., Політило Р.В. опубл. 08.2016 р.
 7. Патент на корисну модель № 109918, C02F 1/28. За заявкою U2016 04089 . Спосіб очищення стічних вод молокопереробних підприємств/Гивлюд А.М., Сабадаш В.В., Гумницький Я.М., опубл. 12.09.2016 р.
 8. Патент України на корисну модель № 110924, G01N 29/00, за заявкою U 201604105. Спосіб визначення дефектності виробу / Погребенник В.Д.; опубл. 08.2016 р.
 9. Деклараційний патент на корисну модель № 118692 за заявкою u 2017 00842. Спосіб очищення стічних вод від прямих барвників/ М. С. Мальований, К. І. Петрушка, І. М. Петрушка, О. Я. Голодовська, опубл 28.08 2017 р.
 10. Патент України на винахід № 113680, G01N 29/22, за заявкою А201505661. Спосіб вимірювання концентрації речовин у середовищі / Погребенник В.Д. 27.02.2017 р.
 11. Патент України на винахід. 118045, G01N 29/00, G01N 29/04. Спосіб класифікації матеріалу об’єкта та пристрій для його реалізації / Погребенник В. Д..; опубл.  12.11.2018; 21/2018.
 12. Патент України на винахід 116643, G01N 29/34, G01N 29/22, G01N 29/44, G01N 29/07, G01N 29/024. Спосіб вимірювання концентрації домішок у речовині та пристрій для його реалізації / Погребенник В. Д., Пташник В. В., Крайківський Р.С.; заявл.  27.07.2015; опубл.  25.04.2018; 8/2018.
 13. Патент України на корисну модель № 117967 за заявкою U 201701911. Спосіб очищення сульфідних стоків/ О. Я. Голодовська, Н. С. Ріпак , К. І. Петрушка, М.С. Мальований.; опубл. 10.07.2020 р.
 14. Патент України на корисну модель № 143979 за заявкою U 202001194. Спосіб одержання дрібнодисперсної сірки із сульфідних стоків/ О. Я. Голодовська, І. М. Петрушка, Н. С. Ріпак, О. І. Мороз.; опубл. 25.08.2020 р. 

 

Участь працівників кафедри в атестації науково-педагогічних кадрів

Показник

Кількість
осіб

Прізвище, ім’я, по батькові

Участь в роботі експертних комісій
МОН України

2

Джумеля Е. А. (Експертна рада МОН України з експертизи наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, секція «Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування».)

Петрушка І. М. (Експерт з акредитації ОП при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти; Розробник Стандартів бакалаврського, магістерського та доктора філософії з спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» при Міністерстві освіти і науки України; Член НМК при МОН України, заступник голови підсекції спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

Участь в роботі спеціалізованих
вчених рад із захисту дисертацій
 
3

Мокрий В. І. (К 35.052.22; Член спец ради К 35.052.22 за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.)

Петрушка І. М. (Голова спец ради ДФ 35.052.038 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Соловій Христини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія -25.01 2021р.; Голова спец ради К 35.052.22 за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.; К 35.052.22; член докторської спец ради Д 20.052.05 при Івано-Франкіському Національному технічному університеті нафти і газу)

Погребенник В. Д. (Д 35.052.18; К 35.052.22; Член спец ради К 35.052.22 за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.)

Офіційне опонування на захистах
дисертацій:
 

 

3 Кузь О. Н.:
 – Дейнека Олег Юрійович, к.т.н. (канд.)
Петрушка І. М.:
 – Гринюк Вікторія Ігорівна (канд.)
 – Батальцев Євген Володимирович (канд.)
 

  – докторських

0

  – кандидатських

3

Працівники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні конференцій.
 

ФотоФотоФотоФото

Міжнародні науково-технічні конференції «Водопостачання та водовідведення – проектування, будівництво, експлуатація, моніторинг», 2016 р., 2018 р. 


Колектив кафедри є співорганізатором :

 • щорічних міжнародних студентських Конгресів „Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування”
 • 2-х міжнародних наукових симпозіумів «Сталий розвиток – стан та перспективи»;
 • 5-ти міжнародних конгресів «Сталий розвиток: захист навколишнього  середовища.  енергоощадність. Збалансоване  природокористування».
ФотоФотоФото

Участь професора Погребенника В.Д. у Міжнародних конференціях
 

26-27 квітня на кафедрі відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа: міждисциплінарні дослідження», присвячена 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи. В роботі конференції, окрім викладачів та студентів Інституту, взяли участь також народна депутатка фракції «Голос», голова підкомітету з питань змін клімату та охорони атмосферного повітря Верховної ради України Леся Василенко, директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Роман Олійник, директор Регіонального ландшафтного парку «Знесіння» Уляна Тарас. З вітальним словом звернулась завідувач кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Юлія Гаврилюк.

До участі в роботі конференції були також залучені науковці з інших країн, зокрема Польщі, Білорусії та США. Інформаційними партнерами заходу стали «Чисте місто. Екологічна ініціатива», громадські організації «Екологічний клуб «ПОЛе» та «Діємо разом».

ФотоФото


 

Фото

Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа: міждисциплінарні дослідження», 2021 р.

 

Фото

Участь викладачів кафедри (Петрушка Ігор, Кузь Ольга та директора ІСТР ім. В. Чорновола) 6-8 жовтня у VII науково-технічній конференції "Нові напрями досліджень в галузі інженерії навколишнього середовища, енергетики, геодезії і лісового господарства".

Оновлено 1 рік тому