Документи для скерування за кордон науково-педагогічних працівників

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 від 12 серпня 2015 р. науково-педагогічні працівники (НПП) можуть взяти участь у таких формах академічної мобільності:

 • участь у спільних проектах;

 • викладання;
 • наукове дослідження;
 • мовне або наукове стажування;
 • підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні працівники скеровуються за кордон на підставі Наказу Ректора Львівської політехніки.

Підготовка документів для скерування за кордон науково-педагогічних працівників - учасників академічної мобільності

Підставою для оформлення відрядження є запрошення від закордонного університету чи установи, що планує прийняти НПП.  

При отриманні запрошення/погодження від закордонного університету, що приймає НПП, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 5 днів до від’їзду повний пакет документів.

Взірці документів для від’їзду за кордон за програмою академічної мобільності та пояснення до них подані на сайті Львівської політехніки за такими  видами мобільності:

 • викладання за програмою Erasmus+
 • викладання за програмою Visiting professor
 • проведення наукових досліджень
 • участь  у спільних проектах
 • стажування та підвищення кваліфікації
 • участь в конференціях

Період участі у академічній мобільності, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону України.

Переклад запрошення завіряє працівник Львівської політехніки, що має сертифікат рівня В2 володіння іноземною мовою, або перекладач бюро перекладів.

За умови, коли Ви сумніваєтесь у правильності написання Ваших документів, будь ласка, перед підписанням подання у завідувача кафедри та директора інституту, не менше ніж за 7 днів до дати відїзду надішліть повний пакет документів (файли та скановані документи) на попередню експертизу до Центру міжнародної освіти за адресою expertdoc@lpnu.ua, що полегшить і пришвидшить процес оформлення Ваших документів.

Документи, які надаються в Центр міжнародної освіти після повернення з закордонного відрядження:

 1. Звіт (подається в 10 денний термін по поверненню).
 2. Копія документу – сертифікату, диплому, академічної довідки, виписки навчальних досягнень (Transcript).
 3. Ксерокопія закордонного паспорта (1-ша сторінка + сторінка з інформацією про виїзд за кордон та в'їзд в Україну) з особистим підписом.
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому