Документи на відрядження за кордон та приймання іноземців

Процедура подання документів на відрядження за кордон

Студенти, науково-педагогічні працівники та наукові співробітники  не менше ніж за 5 днів  до початку відрядження подають до Центру міжнародної освіти повний комплект документів на відрядження, сформований згідно з метою відрядження (ауд. 342 головного корпусу НУЛП).

Всі взірці документів, сортовані згідно з метою відрядження, подані на сайті Політехніки.

В 10-денний термін після повернення з-за кордону учасник академічної мобільності подає звіт про перебування за кордоном до Центру міжнародної освіти.

Деякі зауваження щодо оформлення документів:

Оскільки оформлення Наказу на відрядження потребує погодження з чотирма відділами Університету, а саме юридичним відділом, бухгалтерією, відділом кадрів та відділом захисту інформації, повний комплект документів подається згідно наказу Ректора Львівської політехніки не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку відрядження.

Подання на відрядження формується на основі запрошення та має містити обґрунтування необхідності виїзду із зазначенням відповідних дат, місця та умов перебування за кордоном, пропозиції щодо джерел фінансування поїздки. Потрібно також подати пропозицію щодо збереження (незбереження) стипендії або заробітної плати скерованому за кордон.

Інформація про мету, термін та місце перебування має співпадати у всіх поданих документах.

Документи мають включати ксерокопію запрошення приймаючої сторони (скерованого керівництву Львівської політехніки) та його переклад, завірений працівником університету, що має сертифікат рівня В2 знання іноземної мови, або бюро перекладів.

В разі фінансування відрядження за кошти Львівської політехніки або наукових проектів, заявником формується кошторис, який погоджується з бухгалтерією університету та проректором з науки.

В окремих випадках для оформлення відрядження можуть вимагатися додаткові документи та погодження.

Формуванням та затвердженням індивідуального плану навчання займаються деканати відповідних ННІ.

При фінансуванні відряджень за кошти проектів кошторис витрат базується на Постанові Кабінету міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2 лютого 2011 р. № 98.

Оновлено 8 місяців тому