Ліцензовані обсяги прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальностями


з/п

Код та найменування спеціальності

Номер і дата рішення МОН України про видачу ліцензії

Ліцензований обсяг

1.

011 Освітні, педагогічні науки

№ 19-л від 22.02.21 р.

13

2.

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

№ 19-л від 22.02.21 р.

16

3.

022 Дизайн

№ 19-л від 22.02.21 р.

7

4.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

№ 19-л від 22.02.21 р.

7

5.

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

№ 19-л від 22.02.21 р.

5

6.

032 Історія та археологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

5

7.

033 Філософія

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

8.

035 Філологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

2

9.

051 Економіка

№ 19-л від 22.02.21 р.

35

10.

052 Політологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

24

11.

053 Психологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

12.

054 Соціологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

13. 

061 Журналістика

  10

14.

071 Облік і оподаткування

№ 19-л від 22.02.21 р.

17

15.

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

№ 19-л від 22.02.21 р.

20

16.

073 Менеджмент

№ 19-л від 22.02.21 р.

69

17.

075 Маркетинг

№ 19-л від 22.02.21 р.

19

18.

076 Підприємництво та торгівля

№ 19-л від 22.02.21 р.

2

19.

081 Право

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

20.

101 Екологія

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

21.

102 Хімія

№ 19-л від 22.02.21 р.

30

22.

103 Науки про Землю

№ 19-л від 22.02.21 р.

13

23.

105 Прикладна фізика та наноматеріали

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

24.

111 Математика

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

25.

113 Прикладна математика

№ 19-л від 22.02.21 р.

20

26.

121 Інженерія програмного забезпечення

№ 19-л від 22.02.21 р.

74

27.

122 Комп’ютерні науки

№ 19-л від 22.02.21 р.

40

28.

123 Комп’ютерна інженерія

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

29.

124 Системний аналіз

№ 19-л від 22.02.21 р.

26

30.

125 Кібербезпека та захист інформації

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

31.

126 Інформаційні системи та технології

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

32

131 Прикладна механіка

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

33.

132 Матеріалознавство

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

34.

133 Галузеве машинобудування

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

35.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

№ 19-л від 22.02.21 р.

34

 36.

161 Хімічні технології та інженерія

№ 19-л від 22.02.21 р.

49

 37.

162 Біотехнології та біоінженерія

№ 19-л від 22.02.21 р.

20

38. 

171 Електроніка

№ 19-л від 22.02.21 р.

17

39.

172 Електронні комунікації та радіотехніка

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

 40.

174 Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка

№ 19-л від 22.02.21 р.

25

41. 

175 Інформаційно-вимірювальні технології

№ 19-л від 22.02.21 р.

20

42. 

176 Мікро- та наносистемна техніка

№ 19-л від 22.02.21 р.

5

 43.

181 Харчові технології

№ 19-л від 22.02.21 р.

10

 44.

183 Технології захисту навколишнього середовища

№ 19-л від 22.02.21 р.

5

45. 

186 Видавництво та поліграфія

№ 19-л від 22.02.21 р.

5

46. 

191 Архітектура та містобудування

№ 19-л від 22.02.21 р.

15

 47.

192 Будівництво та цивільна інженерія

№ 19-л від 22.02.21 р.

59

 48.

193 Геодезія та землеустрій

№ 19-л від 22.02.21 р.

22

49. 

226 Фармація, промислова фармація

№ 19-л від 22.02.21 р.

20

 50.

231 Соціальна робота

№ 19-л від 22.02.21 р.

24

 51. 

274 Автомобільний транспорт

№ 19-л від 22.02.21 р.

22

 52.

275 Транспортні технології (за видами)

№ 19-л від 22.02.21 р.

16

  53.

281 Публічне управління та адміністрування

№ 19-л від 22.02.21 р.

26

  54.

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

№ 19-л від 22.02.21 р.

18

  55.

292 Міжнародні економічні відносини

№ 19-л від 22.02.21 р.

38

Оновлено 2 місяці 3 тижні тому