Ліцензовані обсяги прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальностями


з/п

Код та найменування спеціальності

Найменування освітньо-наукової програми

Ліцензований обсяг

 1.  

011 Освітні, педагогічні науки

Науки про освіту

18

 1.  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

18

 1.  

022 Дизайн

Дизайн

7

 1.  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

7

 1.  

032 Історія та археологія

Історія та археологія

10

 1.  

033 Філософія

Філософія

10

 1.  

035 Філологія

Філологія

2

 1.  

051 Економіка

Економіка

40

 1.  

052 Політологія

Політологія

24

 1.  

053 Психологія

Психологія

13

 1.  

054 Соціологія

Соціологія

10

 1.  

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

19

 1.  

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

35

 1.  

073 Менеджмент

Менеджмент

44

 1.  

075 Маркетинг

Маркетинг

19

 1.  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

 1.  

081 Право

Право

15

 1.  

101 Екологія

Екологія

7

 1.  

102 Хімія

Хімія

30

 1.  

103 Науки про Землю

Науки про Землю

13

 1.  

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали

15

 1.  

111 Математика

Математика

10

 1.  

113 Прикладна математика

Прикладна математика

20

 1.  

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

69

 1.  

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

48

 1.  

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

17

 1.  

124 Системний аналіз

Системний аналіз

26

 1.  

125 Кібербезпека

Кібербезпека

17

 1.  

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

10

 1.  

131 Прикладна механіка

Прикладна механіка

15

 1.  

132 Матеріалознавство

Матеріалознавство

15

 1.  

133 Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

15

 1.  

136 Металургія

Металургія

5

 1.  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

34

 1.  

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

25

 1.  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

13

 1.  

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

5

 1.  

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

49

 1.  

162 Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

20

 1.  

171 Електроніка

Електроніка

17

 1.  

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

15

 1.  

181 Харчові технології

Харчові технології

10

 1.  

183 Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

5

 1.  

186 Видавництво та поліграфія

Видавництво та поліграфія

5

 1.  

191 Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

15

 1.  

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

59

 1.  

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

22

 1.  

226 Фармація, промислова фармація

Фармація, промислова фармація

20

 1.  

231 Соціальна робота

Соціальна робота

24

 1.  

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

22

 1.  

275 Транспортні технології (за видами)

Транспортні технології (за видами)

16

 1.  

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

24

 1.  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

18

 1.  

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

38

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому