Вступ до аспірантури

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 р. № 502) «Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 266 від 06.03.2024 р.

Правила прийому до аспірантури Університету діють до 31.12.2024 р.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності; для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) зі спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій.

Приєднані файли
1
Оновлено 3 тижні 5 днів тому