Перелік, форми та зразки документів для вступу

Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто (в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку) подає такі документи:

1) заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі;

2) оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього (за умови відсутності в ЄДЕБО інформації щодо документа про вищу освіту);

3) список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів – реферат з обраної спеціальності;

4) рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із завідувачем кафедри та директором профільного інституту;

5) копію трудової книжки, завірену за місцем праці;

6) особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4х6), засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;

7) оригінал та копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

8) оригінал та дві копії військово-облікового документа. Перевірку у вступників-громадян України наявності військово-облікового документа (для військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці) здійснює військово-мобілізаційний відділ Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Кн. Романа, 5, каб. 117а );

9) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних

Форми документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому