Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2023 р.

 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення (очна (денна) форма навчання)

 

011 Освітні, педагогічні науки

1

 1.  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

1

 1.  

022 Дизайн

1

 1.  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1

 1.  

051 Економіка

1

 1.  

053 Психологія

1

 1.  

071 Облік і оподаткування

1

 1.  

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

1

 1.  

073 Менеджмент

3

 1.  

081 Право

2

 1.  

103  Науки про Землю

2

 1.  

105 Прикладна фізика та наноматеріали

1

 1.  

121 Інженерія програмного забезпечення

2

 1.  

122 Комп’ютерні науки

4

 1.  

123 Комп’ютерна інженерія

1

 1.  

124 Системний аналіз

2

 1.  

125 Кібербезпека та захист інформації

2

 1.  

126 Інформаційні системи та технології

1

 1.  

131 Прикладна механіка

2

 1.  

161 Хімічні технології та інженерія

7

 1.  

162 Біотехнології та біоінженерія

2

 1.  

171 Електроніка

1

 1.  

172 Електронні комунікації та радіотехніка

3

 1.  

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

2

 1.  

175 Інформаційно-вимірювальні технології

2

 1.  

176 Мікро- та наносистемна техніка

2

 1.  

191 Архітектура та містобудування

2

 1.  

192 Будівництво та цивільна інженерія

3

 1.  

193 Геодезія та землеустрій

2

 1.  

275 Транспортні технології (за видами)

2

 1.  

281 Публічне управління та адміністрування

4

Всього

62

Оновлено 11 місяців 2 тижні тому