Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2022 р.

 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення (очна (денна) форма навчання)

 1.  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

1

 1.  

022 Дизайн

1

 1.  

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1

 1.  

032 Історія та археологія

1

 1.  

051 Економіка

1

 1.  

052 Політологія

1

 1.  

053 Психологія

2

 1.  

054 Соціологія

1

 1.  

071 Облік і оподаткування

1

 1.  

073 Менеджмент

1

 1.  

075 Маркетинг

1

 1.  

081 Право

1

 1.  

101 Екологія

2

 1.  

102 Хімія

2

 1.  

121 Інженерія програмного забезпечення

1

 1.  

122 Комп’ютерні науки

3

 1.  

123 Комп’ютерна інженерія

1

 1.  

124 Системний аналіз

2

 1.  

125 Кібербезпека

1

 1.  

126 Інформаційні системи та технології

3

 1.  

131 Прикладна механіка

1

 1.  

133 Галузеве машинобудування

1

 1.  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2

 1.  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1

 1.  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

3

 1.  

153 Мікро- та наносистемна техніка

2

 1.  

161 Хімічні технології та інженерія

5

 1.  

162 Біотехнології та біоінженерія

2

 1.  

171 Електроніка

1

 1.  

172 Телекомунікації та радіотехніка

5

 1.  

191 Архітектура та містобудування

2

 1.  

192 Будівництво та цивільна інженерія

3

 1.  

193 Геодезія та землеустрій

3

 1.  

281 Публічне управління та адміністрування

6

 1.  

292 Міжнародні економічні відносини

1

Всього

66

Оновлено 7 місяців 2 тижні тому