Стійкість вищої освіти до криз біженців: формування соціальної інтеграції через розбудову потенціалу, громадянську участь та визнання навичок

Координатор проєкту: д.т.н., проф., Жежнич Павло Іванович
E-mail
it@lpnu.ua

Основна мета проєкту «Higher Education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition» (AGILE, українською - «Стійкість вищої освіти до криз біженців: формування соціальної інтеграції через спроможність розбудови, громадянська залученість та визнання навичок») - це зосередження на програмах вищої освіти для біженців та підходах, які не лише задовольнятимуть потреби біженців, які вже інтегровані в європейські вищі навчальні заклади та європейські суспільства, а також і залучення українських біженців.

До консорціуму партнерів за проєктом AGILE ввійшли також Паризький університет 8 Вінсенн Сен-Дені, (Франція), Університет Бордо Монтень (Франція), Web2Learn (Греція), Люблянський університет (Словенія), Фундація польських ректорів (Польща), Університет Гамбургу (Німеччина), Каунаський Технологічний Університет (Литва).

Новини