Наукова робота студентів

Наукова робота студентів кафедри журналістики та засобів масової комунікації не обмежується виконанням передбачених навчальною програмою курсових, бакалаврських та магістерських проєктів. Науковий інструментарій, глибоко інтегрований у навчальний процес (цьому сприяє, окрім іншого, суміжність журналістики як фаху із наукою), на практичному рівні засвоюється студентами з перших семестрів навчання. Усі здобувачі журналістської освіти виконують цікаві індивідуальні науково-дослідні завдання, а студенти з великим науковим потенціалом та стремліннями долучаються до позанавчальної дослідної діяльності.

Студенти кафедри ЖЗМК мають можливість відвідувати гурток наукової журналістики (керівник – канд. н. соц. ком., доцент кафедри ЖЗМК Ольга Гарматій) та медичної журналістики (керівник – завідувачка відділу здоров’я та науки газети «Високий замок» Наталія Гелій).

Під керівництвом викладачів кафедри ЖЗМК молоді науковці беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, щорічно активно долучаються до наукових заходів, організаторами яких є кафедра журналістики та засобів масової комунікацій, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. Студентам кафедри ЖЗМК вдається займати призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Андріана Пукас, науковий керівник канд. н. соц. ком., доцент кафедри ЖЗМК Наталія Дзьомба, 2021 р.), 78ій та 79ій Студентській науково-технічній конференції Львівської політехніки (Катерина Винарчик, науковий керівник канд. н. соц. ком., доцент кафедри ЖЗМК Мар’яна Кіца, 2020 р.; Анастасія Безейко, науковий керівник канд. н. соц. ком., доцент кафедри ЖЗМК Наталія Дзьомба, 2021 р.). За високі навчальні та наукові досягнення студентці кафедри журналістики та засобів масової комунікації Анастасії Безейко 2021 року призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України.

Студенти кафедри ЖЗМКє авторами цікавих розвідок, положення яких у формі одноосібних тез доповідей і статей тау співавторстві з науковим керівником, як результат їх творчої співтворчості, опубліковані у наукових періодичних виданнях та збірниках

Оновлено 3 місяці 2 тижні тому