Наукова діяльність кафедри журналістики та засобів масової комунікації

Наукова діяльність кафедри журналістики та засобів масової комунікації є важливою складовою її функціонування. Дослідження науково-педагогічних працівників кафедри ЖЗМК спрямовані на продукування знання, актуального для нинішніх здобувачів журналістського фаху. Наукові зацікавлення та студії колективу охоплюють широке коло журналістикознавчих проблем з теорії та історії журналістики. Це питання жанрології сучасної журналістики, журналістської етики, правових норм журналістики, історії української та зарубіжної преси тощо.

Наукові пріоритети та здобутки працівників кафедри ЖЗМК визначають педагогічну траєкторію викладача: лектор кожної із навчальних дисциплін є автором низки наукових публікацій, важливих для вивчення відповідного курсу.

Основні форми наукової діяльності кафедри журналістики та засобів масової комунікації:

  • підготовка дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук;
  • написання наукових статей, монографій, навчальних підручників та посібників, конспектів лекцій, словників тощо;
  • участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, круглих столах, а також організація таких заходів;
  • наукова співтворчість зі студентами.

Науковий напрям роботи кафедри журналістики та засобів масової комунікації: «Інформаційно-комунікативне забезпечення мас-медіа розбудови демократії в Україні»

Оновлено 3 місяці 2 тижні тому