Наукова діяльність кафедри транспортних технологій

Напрям наукових досліджень кафедри:

 • «Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і пішохідно-транспортних потоків та організації автомобільних перевезень» (номер державної реєстрації 0113U001348 з 2013 року по 2018 рік);
 •  «Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху» (номер державної реєстрації 0118U000348 з 2018 року по 2022 рік).

Основні наукові напрями кафедри:

 • дослідження функціонування чинних регульованих перехресть;
 • розроблення систем керування дорожнім рухом на регульованих перехрестях, в тому числі таких, що використовують нечітку логіку, у тому числі під час перевезення небезпечних вантажів;
 • дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв у складних дорожніх ситуаціях;
 • дослідження та оптимізація функціонування систем міського пасажирського транспорту, у тому числі з урахуванням інтермодальних маршрутів.

На кафедрі обладнано науково-дослідну лабораторію №123, оснащену комп’ютерами із сучасним програмним забезпеченням для імітаційного моделювання транспортних потоків (PTV Vision VISSIM), розрахунку параметрів роботи регульованих та нерегульованих перехресть (LISA+), розроблення та оптимізації вантажних і пасажирських (PTV Vision VISUM) перевезень. Використовують також програмне забезпечення WinMultiPointSvrPrem 2012 RUS OLP NL Acdmc, WinMultiPointSvrCAL 2012 RUS OLP NL Acdmc wWinSvrCAL DvcCAL (11 unit), STATGRAPHICS Centurion XVI (32-bit/64-bit) Multilingual (5 unit (1525 per/unit), PTV Vision Traffic Suite (Visum, Vissim, Vistro) academic licence, AnyLogic University Researcher, One Year of Maintenance and Technical Support Services for AnyLogic University Researcher (2 years), AutoCAD Civil 3D 2018, Copert street level.

Крім цього, на кафедрі є сучасне обладнання для дослідження психофізіологічних показників водія (імітатор керма, прилади «Кардіосенс» та «Нейроком», «Polar H10»), параметрів вулично-дорожньої мережі (поштовхомір, далекомір, люксметр), транспортних потоків (прилад для визначення швидкості руху «Радіс», шумомір, газоаналізатор) та транспортних засобів (вимірювач динамічних характеристик автомобіля Sprint SG-2).

Міжнародний проект технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Master in Smart Transport and Logistics for Cities» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) з 15 жовтня 2017р. до 14 жовтня 2021 р. у складі:

  к.т.н., доцент Жук М.М. – керівник проекту;

  к.т.н., доцент Ковалишин В.В. – відповідальний виконавець проекту.

Виконавці від кафедри транспортних технологій:

  д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю.;

  к.т.н, доцент Гілевич В.В.;

  к.т.н, доцент Постранський Т.М.;

  к.т.н, доцент Ройко Ю.Я.;

  к.т.н, доцент Бойків М.В.

 

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю:

275 «Транспортні технології (за видами)».

 

Впродовж 2010-2021 років працівниками кафедри захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 • Житенко О.В. Обґрунтування компонувальних параметрів дволанкових автовозів з врахуванням динаміки і плавності руху (2010; науковий керівник д.т.н., проф. Кузьо І.В., наукова спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин).
 • Ковалишин В.В. Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умовах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія (2013; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Ройко Ю.Я. Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами (2013; науковий керівник к.т.н., доц. Санько Я.В., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Могила І.А. Підвищення ефективності функціонування ізольованих регульованих перехресть з адаптивним алгоритмом керування (2014; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Барвінська Х.А. Зменшення динамічних зусиль в рухомих гнучких функціональних елементах машин неперервної дії (2015 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Вікович І.А., наукова спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин).
 • Рогальський Р.Б. Динаміка розвитку параметрів і показників функціонування пасажирських транспортних систем значних міст (2015 р.; науковий керівник к.т.н, Іванов І.Є., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Бойків М.В. Безпечні режими руху транспортних засобів у темну пору доби з урахуванням функціонального стану водія (2016 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Постранський Т.М. Закономірності надійної діяльності водія в системі «водій – транспортний засіб – середовище» (2016 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М., наукова спеціальність 05.01.04 – ергономіка).
 • Гілевич В.В. Підвищення ефективності роботи регульованих перехресть з жорсткими світлофорними циклами (2017 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Кара І.А. «Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв’язку» (2017 р.; науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Грицунь О.М. «Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів» (2019 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Ройко Ю.Я., наукова спеціальність 05.22.01 – транспортні системи).
 • Афонін М.О. «Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини» (2019 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М.).
 • Півторак Г.В. «Визначення параметрів мережі міських пасажирських перевезень на основі моделей теорії корисності з випадковим вибором» (2021 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М.).
 • Бура Р.Р. «Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у містах зі щільною забудовою» (2021 р.; науковий керівник к.т.н., доц. Ройко Ю.Я., доктор філософії зі спеціальності 275 – транспортні технології).

 

Оновлено 2 роки 4 місяці тому