Історія кафедри транспортних технологій

Підготовка фахівців за науковим спрямуванням «Транспортні системи» розпочалась на інженерно-будівельному факультеті Львівської політехніки у 1996 році під керівництвом кандидата технічних наук, доцента кафедри автомобільних шляхів Коника Ігора Володимировича, який на той час очолив секцію «Керування транспортом».

Враховуючи подальші тенденції розвитку галузі, формування стандартів вищої освіти, а також значне зростання контингенту студентів, які навчались на зазначеній секції (з 1999 року – «Транспортні технології»), у грудні 2004 року створено кафедру транспортних технологій у складі Інституту інженерної механіки та транспорту. Нову кафедру очолив доктор технічних наук, професор Вікович Ігор Андрійович.

З вересня 2008 року по серпень 2021 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Форнальчик Євген Юліанович.

З серпня 2021 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Ройко Юрій Ярославович.

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за такими освітніми програмами:

– на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

– на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

Освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для міст».

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень та управління на транспорті».

Освітньо-професійна програма «Організація і регулювання дорожнього руху».

– на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти:

Освітньо-наукова програма «Транспортні технології (за видами)».

Оновлено 2 роки 4 місяці тому