Кафедра систем штучного інтелекту

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Адреса
вул. князя Романа, 5, Львів, 79905
E-mail
ai.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-31-08
Місія кафедри:
підготувати спеціаліста, який зможе вирішувати алгоритмічно складні задачі, аналізувати дані великих обсягів, розробляти алгоритми обробки відео, зображень або текстів, програмувати та керувати роботами

Новини