Порядок оформлення документів атестаційної справи, яка подається до МОН України

Атестаційна справа оформляється державною мовою згідно з переліком документів атестаційної справи, яка подається до МОН України.

 • Супровідний лист
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта
 • Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук
 • Особова картка за формою П-2ДС
 • Копія диплома
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалась дисертація
 • Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Відгуки офіційних опонентів
 • Відомості про офіційних опонентів
 • Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради
 • Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради
 • Автореферат (5 примірників)
 • Облікова картка дисертації (2 примірники)
 • Реєстраційно-облікова картка (2 примірники)
 • Компакт-диск
Оновлено 3 роки 1 місяць тому