Порядок оформлення документів атестаційної справи, яка зберігається у відділі

 • Копія супровідного листа у МОН України
 • Заява здобувача на ім’я проректора з наукової роботи
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача
 • Особова картка за формою П-2ДС
 • Копія диплома про вищу освіту
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалась дисертація
 • Витяг з протоколу засідання ради про призначення експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради про прийом до захисту
 • Відомості про офіційних опонентів
 • Реєстраційна картка присутності членів ради
 • Витяг з протоколу засідання ради по захисту
 • Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради
 • Протокол засідання лічильної комісії
 • Заклеєні у конверт бюлетені для таємного голосування (у відділі докторантури і аспірантури)
 • Відгук наукового керівника
 • Відгуки офіційних опонентів
 • Відгуки, які надійшли на дисертацію і автореферат
 • Автореферат дисертації (2 примірники)
 • Експертний висновок на право опублікування автореферату та дисертації
 • Копія обкладинки автореферату із засвідченим гербовою печаткою дозволом на його друкування
 • Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук
 • Список розсилки автореферату із штампом пошти
 • Ксерокопія повідомлення спецвипуску газети “Освіта України” про захист дисертації
 • ОКД з відміткою Укр ІНТЕІ
 • Реєстраційно-облікова картка
 • Супровідний лист з відміткою бібліотеки НУ “ЛП”
 • Дублікат диску з файлами (file.xls; aref.doc; notes.doc) фонограмою захисту дисертації
Оновлено 3 роки 1 місяць тому