Історія кафедри систем автоматизованого проектування

Кафедра систем автоматизованого проектування — САП заснована на базі наукового напряму, очолюваного академіком АІН України, д.т.н, професором В.О.Ковалем на кафедрі «Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури». У 1989 році вона відокремилася як самостійний підрозділ під керівництвом професора В.О.Коваля.

В 1992 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

В 1996-2000 роках кафедру очолював І.І.Мотика. З 2000 року кафедрою керує д.т.н., професор Лобур Михайло Васильович.

Кафедра входить в склад Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій і налічує 30 викладач, 10 аспірантів, 1 докторант, 5 працівників навчально-допоміжного складу.

Сім викладачів кафедри — випускники кафедри САП. Випускники кафедри успішно працюють в провідних українських та закордонних організаціях, які займаються розробкою та впровадженням систем автоматизованого проектування, продовжують навчання в магістратурі в провідних навчальних закладах Європи.

На кафедрі успішно функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю «Системи автоматизації проектувальних робіт». За останні п’ять років захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Основна науково-дослідна робота кафедри ведеться в галузі науки «Системи автоматизованого проектування» з розробки та впровадження систем автоматизованого проектування мікроелектронних пристроїв.

Оновлено 2 роки 1 місяць тому