Наукова діяльність кафедри систем автоматизованого проектування

Науково-дослідна робота викладачів кафедри САПР та співробітників ГНДЛ-80 ведеться в напрямку розробки та впровадженню систем автоматизованого проектування організаційно-технічних систем.

На кафедрі САПР проводяться дослідження з наступних напрямків:

  • Автоматизацiя конструкторського проектування мікроелектронних пристроїв;
  • Проектування та моделювання елементів інтегральних мікроелектромеханічних систем і розробка системи для їх проектування;
  • Автоматизація проектування складних організаційних систем, розробка алгоритмів та програмних систем для організації транспортних перевезень;
  • Розробка складних інформаційних систем для моделювання еколого-економічних задач;
  • Розробка інтегрованої навчально-дослідної САПР.

Теоретичними результатами виконання науково-дослідних робіт є нові математичні моделі, методи, алгоритми проектування та виробництва мікроелектронних пристроїв, а також проектування і функціонування організаційно-технічних систем.

Практичні результати — програмно-методичні комплекси та методики, САПР/САПР ТП мікроелектронних пристроїв, САПР ОТС.

Презентація наукових досліджень:

  • Вісник Національного університету «Львівська політехніка»;

З 1991 року кафедра періодично видає тематичний Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика», який входить до переліку видань ВАК України, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

  • Конференція CADSM;

З 1991 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Досвід розробки і застосування САПР в мікроелектроніці» (CADSM).

  • Конференція MEMSTECH;

З 2005 року кафедра проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективні технології і методи проектування МЕМС» (MEMSTECH)

  • Конференція CADMD.

З 2004 року кафедра проводить українсько-польську конференцію «САПР в машинобудуванні. Проблеми впровадження та навчання».

Оновлено 2 роки 1 місяць тому