Разова СВР ДФ 35.052.086 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яхневич Уляни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

д.т.н., професор Стахіра Павло Йосипович
E-mail
pavlo.y.stakhira@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-73
Дисертацію прийнято до захисту
16.11.2021
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка
Назва дисертаційної роботи
«Модифікація кристалів LiNbO3 шляхом термохімічних обробок у присутності іонів металів для пристроїв мікро- та наносистемної техніки»
Автор дисертації
Яхневич Уляна Володимирівна
Науковий керівник
д.т.н. Бурий Олег Анатолійович
Дата захисту
09.12.2021 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації