Разова СВР ДФ 35.052.075 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гетьманчука Сергія Володимировичана здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 культура і мистецтво за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

д.арх.професор Проскуряков Віктор Іванович
E-mail
viktor.i.proskuriakov@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 224-83-70
Дисертацію прийнято до захисту
10.08.2021
Спеціальність
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Назва дисертаційної роботи
Мистецький вистрій репрезентативних приміщень громадських будівель м. Львова другої половини ХІХ ст.
Автор дисертації
Гетьманчук Сергій Володимирович
Науковий керівник
д. арх. професор Бевз Микола Валентинович
Дата захисту
27.09.2021 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея,5 (4-й навчальний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №209а)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.102.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації