Разова СВР ДФ 35.052.073 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Янчук Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

д.арх., професор Черкес Богдан Степанович
E-mail
bohdan.s.cherkes@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)258-27-12
Дисертацію прийнято до захисту
15.06.2021
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
«Архітектурно - театральна творчість Ф.Кізлера»
Автор дисертації
Янчук Катерина Володимирівна
Науковий керівник
д.арх., професор Проскуряков Віктор Іванович
Дата захисту
29.06.2021 - 09:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.