Разова СВР ДФ 35.052.043 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Носуліч Галина Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Голова ради: д.пед.н., професор Козловський Юрій Михайлович
E-mail
yuriy.m.kozlovskiy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-12
Дисертацію прийнято до захисту
04.03.2021
Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
Назва дисертаційної роботи
«Розвиток корпоративної освіти в Канаді»
Автор дисертації
Носуліч Галина Андріївна
Науковий керівник
д.пед.н., професор Мукан Наталія Василівна
Дата захисту
14.04.2021 - 10:30
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.