Разова СВР ДФ 35.052.039 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джумелі Ельвіри Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища

Голова ради: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
E-mail
myroslav.s.malovanyy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-53
Дисертацію прийнято до захисту
22.01.2021
Спеціальність
183 Технології захисту навколишнього середовища
Назва дисертаційної роботи
Екологічна безпека гірничо-хімічного підприємства на стадії ліквідації
Автор дисертації
Джумеля Ельвіра Анатоліївна
Науковий керівник
д.т.н., проф., Погребенник Володимир Дмитрович
Дата захисту
17.02.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, головний корпус, 226 аудиторія)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.