Разова СВР ДФ 35.052.039 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джумелі Ельвіри Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища

Голова ради: д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
E-mail
myroslav.s.malovanyy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-53
Дисертацію прийнято до захисту
22.01.2021
Спеціальність
183 Технології захисту навколишнього середовища
Назва дисертаційної роботи
Екологічна безпека гірничо-хімічного підприємства на стадії ліквідації
Автор дисертації
Джумеля Ельвіра Анатоліївна
Науковий керівник
д.т.н., проф., Погребенник Володимир Дмитрович
Дата захисту
17.02.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, головний корпус, 226 аудиторія)

 

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.