Разова СВР ДФ 35.052.032 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Будинського Ростислава Зеновійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент

Голова ради: д.е.н., професор Кузьмін Олег Євгенович
E-mail
Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-10
Дисертацію прийнято до захисту
11.12.2020
Спеціальність
073 Менеджмент
Назва дисертаційної роботи
Економічне оцінювання та управління бізнес-проектами підприємств
Автор дисертації
Будинський Ростислав Зеновійович
Науковий керівник
д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович
Дата захисту
29.12.2020 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея, 5 (четвертий корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 209-А)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації