Разова СВР ДФ 35.052.028 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Літвіна Романа Григоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт

Голова ради: д.т.н., професор Кузьо Ігор Володимирович
E-mail
ihor.v.kuzo@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(067) 763-07-85
Дисертацію прийнято до захисту
09.12.2020
Спеціальність
274 Автомобільний транспорт
Назва дисертаційної роботи
Покращання експлуатаційних властивостей трансмісії автомобіля застосуванням двомасового маховика
Автор дисертації
Літвін Роман Григорович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Кіндрацький Б.І.
Дата захисту
29.12.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації