Навчальний процес

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою і мультимедійною технікою. Лекційний матеріал подається з урахуванням сучасних тенденцій і явищ у сфері підготовки фахівців економічного спрямування.

Інформація абітурієнтам

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти):
Під час навчання студентів чекають заняття у сучасних лабораторіях і спеціалізованих кабінетах, практика на торговельних і виробничих підприємствах, в органах державного управління тощо. Студенти матимуть можливість брати участь у Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах, міжнародних програмах обміну студентами з навчальних закладів Європи і США.

Конкурсні предмети при вступі на бюджет на перший курс бакалаврату:

  • Українська мова та література (обов’язковий предмет);
  • Математика (профільний предмет);
  • Історія України.

При вступі на комерцію достатньо заповнити мотиваційний лист.

Конкурсні предмети при вступі на перший курс магістратури:

  • Єдине фахове вступне випробування для галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
  • Вступне фахове випробування з іноземної мови.
Оновлено 9 місяців 3 тижні тому