Історія кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Кафедра створена 17 жовтня 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (тепер Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка».

До вересня 2013 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Римар Микола Васильович. Очолюючи кафедру Проф. Римар М.В. ліцензував і акредитував дві магістерські спеціальності: «Менеджмент природоохоронної діяльності»; «Економіка довкілля і природних ресурсів».

З вересня 2013 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри став доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович. Князь С.В призначений на посаду завідувача з 2.09.2014 р. Під керівництвом Князя С.В. кафедрою ліцензовано спеціальність «Товарознавство і торговельне підприємництво», яка з 2015 р. отримала назву «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На сьогодні ця спеціальність ліцензована і акредитована кафедрою на трьох освітніх рівнях (бакалавр, магістр і доктор філософії).

У 2018 р. при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів відкрито докторантуру за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а у 2019 році наукову дослідну лабораторію  (НДЛ-124) – експертизи якості та безпечності товарів.

У 2022 році, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11. 2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.112020 №1457», кафедру підприємництва та екологічної експертизи товарів призначено базовою для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електронна комерція».

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів щорічно готує нові навчально-методичні комплекси, викладачі кафедри є авторами найсучасніших навчальних і наукових праць у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також товарознавчої експертизи товарів.

Упродовж кількох останніх років кафедрою започатковано традицію щорічного опублікування: колективної монографії; колективного довідника товарознавця; матеріалів методичних і наукових семінарів кафедри. Традицією є також постійна організація кураторами груп занять для студентів на підприємствах, зокрема у лабораторіях, де відбувається експертиза якості сировини і готової продукції

Оновлено 1 рік 2 місяці тому