Партнери кафедри обліку та аналізу

Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» і «Фінанси та кредит» з отриманням дипломів про вищу освіту.

Співпраця в межах реалізації програм стажування науково-педагогічного складу, проведення обміну групами студентів для проходження навчальної практики тощо.

Співпраця в галузі підготовки фахівців вищої та після вузівської освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Партнерство та ділове співробітництво спрямоване на розробку і впровадження комплексу заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяння обміну досвідом та інформацією.

Співпраця з метою ініціювання та розвитку досліджень, як фундаментальних, так і прикладних, у сферах, що становлять спільний інтерес; взаємодія з метою створення належного середовища для вільного та відкритого обміну думками для забезпечення сприяння розвитку наукових досліджень

Співпраця у таких сферах: обмін освітньою та методичною інформацією, вдосконалення навчального процесу, участь у конференціях, семінарах, конкурсах з питань освіти та науки, короткостроковий обмін викладачами та студентами

Співпраця щодо фахової підготовки студентів

Співробітництво здійснюється на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності

Сприяння підвищенню ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечення використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів, їх
використання, а також створення належних умов для навчання й атестації/сертифікації викладачів.

Співпраця спрямована на всебічне забезпечення фахової підготовки студентів. Домовленість про координацію та об’єднання зусиль щодо інформування студентів про можливості працевлаштування у ТОВ «Ернст енд Янг».

Співробітництво з метою зміцнення відносин у освітній, науковій, дослідницькій та виробничій діяльності, а також до поширення міжнародного досвіду серед науковців, викладачів, студентів бакалаврських і магістерських програм, аспірантів і докторантів та
адміністративного персоналу.

Оновлено 2 роки 11 місяців тому