Про Службу доступності

Місія (призначення) Служби доступності до можливостей навчання «Без обмежень» (далі — Служба доступності «Без обмежень») полягає у забезпеченні: реального доступу до можливостей навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» на засадах визнання невід’ємної цінності і гідності кожної людини у суспільстві незалежно від її особливостей; дотримання прав особи з інвалідністю/хронічними захворюваннями, її рівного доступу до можливостей здобуття вищої освіти; застосування передових технологій інтеграції, інклюзії та здоров’єзбереження, у тому числі адаптивної фізичної активності, та у сприянні максимальній функціональній незалежності кожної людини та її успіху в житті.

Стратегією розвитку Служби доступності «Без обмежень» передбачено імплементацію інклюзивної освітньої політики Львівської політехніки; трансформацію Університету у безбар’єрний навчальний простір; створення загально-університетської системи надання інклюзивних освітніх послуг для осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями на засадах наукового пошуку, розвитку міжнародної партнерської співпраці та застосування передового світового досвіду інклюзивної освіти у вищій школі; здійснення впливу на формування національних стандартів інклюзивної освіти для їх реалізації в університетах України.

Служба доступності «Без обмежень» ставить за мету своєї практичної діяльності забезпечення постійного супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями, які потребують спеціальних умов для одержання освітніх послуг; формування інклюзивної свідомості, зокрема розуміння проблемності функціонування людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями в освітньому середовищі.

Основними завданнями практичної діяльності Служби доступності «Без обмежень» на шляху досягнення зазначеної мети є такі:

  • Поступово трансформувати Національний університет «Львівська політехніка» у безбар’єрний навчальний простір з реальним доступом до можливостей навчання для осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями;
  • Активізувати науково-дослідницьку діяльність, спрямовану на забезпечення потреб осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями;
  • Здійснювати супровід студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями;
  • Виявляти та оцінювати ресурси Університету;
  • На регулярній основі забезпечувати зв’язок із зовнішнім оточенням (у тому числі з роботодавцями);
  • Налагоджувати та підтримувати тісні партнерські зв’язки з державними та громадськими організаціями, об’єднаннями, фондами та представництвами, зокрема міжнародними, які вивчають, застосовують та поширюють передовий зарубіжний досвід професійної практичної діяльності у сфері соціальної інклюзії, інклюзивної освіти зокрема;
  • Поширювати інформацію про можливості отримання вищої освіти для людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями, наявні ресурси та послуги, що розвиваються в Університеті;
  • Залучати громаду м. Львова та Львівської області до вирішення проблем кожного студента з інвалідністю/хронічними захворюваннями.
Політехніка: інклюзивна
Приєднані файли
Оновлено 3 роки тому