Мультидисциплінарна команда Служби доступності

У виконанні визначених завдань Служба доступності «Без обмежень» спирається на діяльність мультидисциплінарної команди, яка складається з числа провідних фахівців Університету.

Координацію діяльності мультидисциплінарної команди забезпечує кафедра соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальне керівництво наданням послуг інклюзивної освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснює проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку д-р Роман О. Корж.

Координатори навчально-наукових інститутів Львівської політехніки беруть активну участь у реалізації Дорожньої карти індивідуального супроводу осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями в Університеті.

Мультидисциплінарна команда Служби доступності «Без обмежень»

ІНСТИТУТ

КООРДИНАТОР

КОНТАКТИ

Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)

Захарчук Мар’яна Євгенівна

(032) 258-22-06

mariana.y.zakharchuk@lpnu.ua

Інститут архітектури та дизайну (ІАРД)

Данчак Ігор Остапович

(032) 258-22-39

ihor.o.danchak@lpnu.ua

Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС)

Новицький Юрій Леонідович

(032) 258-26-50

yurii.l.novytskyi@lpnu.ua

Інститут геодезії (ІГДГ)

Лук’янченко Юрій Олександрович

(032) 258-26-98

yurii.o.lukianchenko@lpnu.ua

Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)

Дерефінка Ярина Йосипівна

 (032) 258-23-50

yaryna.y.derefinka@lpnu.ua

Інститут дистанційного навчання (ІДН)

Коваль Зоряна Остапівна

(032) 258-25-86

zoriana.o.koval@lpnu.ua

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)

Головач Ігор Романович

(032) 258-24-68

ihor.r.holovach@lpnu.ua

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)

Бойків Микола Васильович

(032) 258-24-10

mykola.v.boikiv@lpnu.ua

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)

Хавалко Віктор Михайлович

(032) 258-26-63

viktor.m.khavalko@lpnu.ua

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

Скоропад Пилип Ізидорович

(032) 258-25-59

pylyp.i.skoropad@lpnu.ua

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

 

 

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)

Малиновський Юрій Володимирович

(032) 258-22-10

yurii.v.malynovskyi@lpnu.ua

Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)

Денькович Наталія Андріївна

 

(032) 258-30-92

nataliia.a.denkovych@lpnu.ua

Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

 

 

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола (ІСТР)

Голодовська Олена Ярославівна

(032) 258-32-18

olena.y.holodovska@lpnu.ua

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)

Фаст Володимир Миколайович

(032) 258-26-05

volodymyr.m.fast@lpnu.ua

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

Іващук Олександр Сергійович

(032) 258-23-10

oleksandr.s.ivashchuk@lpnu.ua

Оновлено 3 роки 1 місяць тому