Внутрішня академічна мобільність студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Фото із заходів програми

3–4 березня 2023 року відбулася внутрішня академічна мобільність студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі двосторонніх договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та закладами вищої освіти України і кафедрою соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Мета і зміст академічної мобільності – участь у тимбілдингу «ІБАС-АКАДЕМІЯ».

Опрацьовані теми:

  • Використання інтернет-сервісів створення мультимедійного контенту для соціальних мереж (модуль 1);
  • Інтернет-сервіси для візуалізації текстової інформації (модуль 2);
  • Маркетинг у соціальних середовищах інтернету (модуль 3);
  • Як не потонути в інформаційному просторі інтернету (модуль 4);
  • Безпека в соціальних мережах (модуль 5).

Загальна тривалість заходу – 15 годин, 0,5 кредиту ЕКТС. Завершальним заходом програми мобільності був захопливий «Лицарський турнір ібасаврів СКІД-ІСУ».

До організації заходу були залучені викладачі кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності: к.т.н., доцент Олександр Марковець, завідувач кафедри СКІД; заступник завідувача кафедри, старший викладач Нестор Думанський; д. н. із соц. к-цій, к. філол. н., доцентка Марія Комова; к. іст. н., доцентка Наталія Химиця.

Навчальна програма була складена відповідно до освітніх програм ДонНУ імені Василя Стуса «Документознавство та інформаційна діяльність», «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» та освітньої програми Національного університету «Львівська політехніка» «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» і включала модулі, що забезпечують набуття необхідних компетентностей (систематичне самовдосконалення, професійна мобільність, здатність до критичного мислення, креативність, підприємливість, вміння працювати самостійно, готовність до роботи в команді).

Андрій Павлишин, керівник Центру промоцій Університету, асистент кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини ІГСН, провів екскурсію головним корпусом, Актовою залою, Музеєм історії Львівської політехніки, запрошуючи студентів насолодитися вишуканістю архітектурних форм та історичною спадщиною. Здобувачі за обміном відвідали також Науково-технічну бібліотеку Університету, ознайомилися з її фондами та каталогами. Цікава екскурсія залами бібліотеки, проведена заступницею директора бібліотеки Оленою Харгелією, демонстрація процесу сканування цінних та рідкісних книг ще раз переконала студентів спеціальності 029 в унікальності професії сучасного бібліотекаря.

Вдячні нашим партнерам із ДонНУ імені Василя Стуса за таку ініціативу! Керівництво кафедри СКІД готове продовжувати співпрацю в реалізації таких заходів та працювати над підвищенням рівня проведення академічної мобільності.

Фото із заходів програми Фото із заходів програми Фото із заходів програми Фото із заходів програми Фото із заходів програми Фото із заходів програми