VІ Українсько-польський науковий форум «Східна політика Європейського Союзу»: географія учасників

Інститут гуманітарних і соціальних наук
Скріншот з онлайн-конференції

27–28 травня 2021 року в Інституті гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» проведено VІ Українсько-польський науковий форум «Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи» (ІV Рolsko-ukrainskie forum naukowe «Wschodnia Polityka Unii Europejskiej: osiagniecia, wyzwania i perspektywy»).

Організаторами заходу були Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» та Інститут політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща).

Співорганізаторами від України та інших країн були Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор» (Україна), Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІГСН (Україна) та Ольштинський відділ Польського товариства політичних наук (Польща).

Форум проведено в рамках реалізації проєкту «Ініціатива ЄС «Східне партнерство: можливості для України» «EaP Initiative» за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму Жан Моне (№ 619891-EPP-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE).

Загальна кількість учасників 117, з них: зарубіжних – 25 (Польща, Болгарія, Литва), від України – 92.

Кількість студентів, що брали участь у заході – 12.

Перелік установ та міст, учасники з яких брали участь у науковому заході:

 • Гельсінський фонд з прав людини у Варшаві
 • Департамент міжнародного співробітництва Управління маршала Вармінсько-Мазурського воєводства
 • Департаменту управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації
 • Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
 • Інститут політичних наук Вармінсько-Мазурського університету (Польща)
 • Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України
 • Інститут світової політики
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Київський національний університет імені Т. Шевченка
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Люблінський університет Марія Кюрі-Склодовської
 • Львівська міська рада
 • Львівська обласна рада
 • Льотна академія НАУ
 • Маріупольський державний університет
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • Національний аерокосмічний університет імені М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Національний транспортний університет Міжрегіональної Академії управління персоналом
 • Національний університет «Одеська юридична академія»
 • Національний університет «Острозька академія»
 • Національний університет харчових технологій
 • Одеська військова академія
 • Ольштинський осередок Об’єднання українців у Польщі
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Сеймик Вармінсько-Мазурського воєводства
 • Ужгородський національний університет
 • Український католицький університет
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Університет державної фіскальної служби України
 • Університету митної справи та фінансів
 • Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Львівської обласної державної адміністрації
 • Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 • Харківський національний університет імені В. Каразіна
 • Хмельницький національний університет
 • Центр освітніх ініціатив та підприємництва ім. М.Рея
 • Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
 • Ягелонський університет у Кракові

Учасники з України:

 • Львів – 46
 • Київ – 11
 • Рівне – 2
 • Острог – 2
 • Миколаїв – 1
 • Харків – 8
 • Ірпінь – 1
 • Одеса – 3
 • Дніпро – 7
 • Кам’янець-Подільський – 1
 • Ужгород – 1
 • Хмельницький – 4
 • Яготин – 1
 • Кропивницький – 1
 • Маріуполь – 1
 • Умань – 1
 • Івано-Франківськ – 1

Учасники з Польщі:

 • Ольштин – 17
 • Варшава – 1
 • Краків – 1
 • Громадка – 1
 • Влоцлавек – 1
 • Люблін – 1
 • Вроцлав – 1

Учасники з інших країн:

 • Софія (Болгарія) – 1
 • Рига (Литва) – 1

Форум відбувся за підтримки Львівського конференц-бюро та отримав дофінансування в рамках Програми «Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові».