У Львівській політехніці оголошено конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр

Ректорат Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр:

 • архітектурного проєктування та інженерії;
 • будівельних конструкцій та мостів;
 • електроенергетики та систем управління;
 • електронної інженерії;
 • педагогіки та інноваційної освіти;
 • систем штучного інтелекту;
 • теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій;
 • технічної механіки та динаміки машин;
 • філософії;
 • фотограмметрії та геоінформатики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи завідувача кафедри (для осіб, які повторно подаються на конкурс);
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science);
 • програму розвитку кафедри;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам «Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Термін подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення.

Документи для участі у конкурсі потрібно надсилати на ім’я ректора Національного університету «Львівська політехніка» на адресу:

вул. Ст. Бандери, 12, кім. 303, м. Львів-13, 79013,
конт. тел.: 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.