Кафедра електроенергетики та систем управління

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Сегеда Михайло Станкович
Адреса
вул. С. Бандери 28а, кімната 401
E-mail
esu.dept@lpnu.ua
Mykhailo.S.Seheda@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-12
+38 (032) 258-21-01

Новини