Кафедра електроенергетики та систем управління

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Сегеда Михайло Станкович
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: к.т.н. Козовий Андрій Богданович
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи: к.т.н., доц. Сабат Мирослав Богданович
Адреса
вул. С. Бандери 28а, кімната 401
E-mail
esu.dept@lpnu.ua
Mykhailo.S.Seheda@lpnu.ua
Andrii.B.Kozovyi@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-12
+38 (032) 258-21-01

Новини