Старі англійські поети звучать українською: книжкова новинка ІКНІ і кафедри прикладної лінгвістики

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Навчальний посібник укладено відповідно до програм з дисциплін «Практика усного мовлення англійської мови», «Історія української та зарубіжної літератури», «Основи культурології», «Психолінгвістика», «Практика перекладу» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр». У посібнику, відповідно до науково обґрунтованих принципів і критеріїв відбору автентичних поетичних текстів, відібрано шедеври автентичної поезії всесвітньо відомих англійських поетів та їхні класичні українські переклади. Добірку творів кожного видатного поета супроводжує біографія та бібліографія автора, а також естетично привабливі та емоційно зворушливі ілюстрації, які розкривають образно-символічний смисл кожного поетичного твору, передають цінну біографічну та країнознавчу інформацію і розвивають поетичне мислення філологів. На початку посібника вміщено коротку історію англійської поезії – передмову, в якій на основі сутнісних характеристик поезії обґрунтовано доконечність англійської поетичної лінгводидактики як навчальної дисципліни.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки