Науково-педагогічні працівники Львівської політехніки зможуть поділитися своїм ставленням до Університету

Центр комунікацій Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

11 січня у Львівській політехніці вперше стартує опитування науково-педагогічних працівників з метою визначення рівня їхньої лояльності до Університету, а також задля оцінювання роботи сервісних підрозділів упродовж 2022 року. Посилання на опитування кожен викладач отримає на власну корпоративну електронну пошту.

― Зараз у Львівській політехніці триває традиційна щорічна звітна кампанія, за підсумками якої отримаємо інформацію про результати діяльності навчально-наукових та наукових підрозділів університету. Та не менш важливим є також знати, яким є ставлення політехніків до університету. Тож через опитування ми отримаємо показники стосовно рівня задоволеності науково-педагогічних працівників внутрішнім середовищем та процесами в університеті, ― зазначила проректорка з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Лілія Жук.

Лілія Володимирівна також підкреслила, що кожна організація, яка перебуває в конкурентних умовах, вивчає не лише зовнішнє, а й внутрішнє середовище.

― Для Львівської політехніки внутрішнє середовище значною мірою формують загальноуніверситетські підрозділи, до яких наші викладачі звертаються з різноманітними питаннями, зокрема щодо працевлаштування, організування освітнього процесу, професійного розвитку тощо. Тож нам важливо розуміти, наскільки ефективною є комунікація всередині університету, чи отримують науково-педагогічні працівники вичерпні відповіді на питання, з якими звертаються, від фахівців підрозділів, який рівень задоволеності наданими послугами тощо.

Такі опитування у Львівській політехніці проводитимуть щороку, аби розуміти, на які процеси необхідно впливати, як мотивувати працівників цих підрозділів, і, можливо, впливати на виявлені недоліки.

― Сьогодні в управлінні персоналом прийнято використовувати людиноцентричний підхід, який передбачає увагу керівників до потреб та інтересів працівників. Тобто якщо в організації створене сприятливе середовище, то це позитивно відображається на результативності роботи всього персоналу. Щоб об’єктивно оцінити корпоративну культуру, використовують різні метрики. Одним із таких показників є рівень лояльності працівників до організації-роботодавця. Це, фактично, вірність, відданість працівників меті та цінностям організації, ― пояснила завідувачка відділу навчання та розвитку персоналу Львівської політехніки Надія Любомудрова.

Найпростішою метрикою для визначення рівня лояльності є індекс eNPS (Employee Net Promoter Score), який показує, чи співробітники задоволені роботою в організації, налаштовані на спільний розвиток, чи, навпаки, розчаровані й готові перейти до іншого роботодавця. Цей показник визначає ймовірність того, що людина порекомендує організацію як місце роботи, та допомагає керівництву зрозуміти, що подобається чи не подобається працівникам у компанії на поточний момент.

― У бізнесі зазвичай визначають індекс eNPS двічі на рік. А також обов’язково після впровадження організаційних змін. Ми вперше проводимо опитування з визначення рівня лояльності наших науково-педагогічних працівників, оскільки в Університеті відбулося чимало змін, налагодили різні бізнес-процеси, автоматизували функції, цифровізували багато документів, ― додала Надія Петрівна.

За результатами опитування керівництво університету напрацює управлінські рішення, які допоможуть подальшому формуванню сприятливого середовища для роботи і розвитку наших працівників.