Найважливіше про встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями

Анна Зіганшина, Центр комунікацій Львівської політехніки
Олег Матвійків

Залучення талановитої та вмотивованої до навчання молоді – один із важливих напрямів роботи Львівської політехніки. З цією метою університет встановлює прохідний бал для вступу.

Щодо мінімального конкурсного бала є вимоги двох типів.

1. Вимоги МОН

Для вступу на місця державного (регіонального) замовлення встановлюють мінімальний конкурсний бал. Проєктом Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році мінімальний конкурсний бал пропонують встановити не менш ніж 130. Під час минулих вступних кампаній такий бал дорівнював 125.

Для вступу на спеціальності (наявні в Політехніці): 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», а також 226 «Фармація, промислова фармація» – вступникові потрібно набрати не менш ніж 140 балів. І це для вступу абітурієнтів як за державним замовленням, так і за контрактом. Така вимога у Порядку прийому є впродовж останніх кількох років.

2. Вимоги університету

З 2019 року в Правилах прийому щороку встановлюють додаткові вимоги щодо мінімальних балів ЗНО для певних спеціальностей. Для початку вибрано освітні програми IT-спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології», 113 «Прикладна математика». Ці освітні програми сформовані за підтримки Львівського IT Кластеру і мають надзвичайно велику популярність серед абітурієнтів.

Отже, з першого предмету ЗНО (зазвичай це українська мова та література або українська мова) – 120 /140 балів залежно від року вступу, з другого предмету ЗНО (переважно це математика) – 130 /150 балів залежно від року вступу, а з третього предмету ЗНО (залежно від спеціальності) – 120 /140 балів залежно від року вступу. У 2021 році також встановили мінімальний бал для другого предмету ЗНО – він мав бути не менш як 110 (окрім зазначених спеціальностей, де бал був ще вищий).

«Встановлення мінімального бала дає змогу залучити до університету вступників з вищим рівнем знань, – пояснює перший проректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор Олег Матвійків. – Завдяки цьому викладачам простіше взаємодіяти зі студентами. Вмотивована молодь краще засвоює поданий матеріал і легше виконує поставлені завдання. Ефективність навчання за такою освітньою програмою підвищується, і в результаті університет досягає кращої якості підготовки вступників, якіснішої співпраці між викладачем і студентом, меншої кількості відрахувань на молодших курсах, вищого рівня конкуренції під час розподілу стипендії. Однак є й недоліки такого рішення ― зменшення кількості комерційників і, відповідно, скорочення надходжень коштів від комерційного навчання. Одним зі способів розв’язання цієї проблеми є збільшення вартості навчання, однак вартість навчання формується ринком освітніх послуг. Якщо в інших університетах вартість навчання буде нижча, то вступники оберуть ті інші ЗВО. Очевидно, що не всі абітурієнти мають шанс вступити на зазначені спеціальності, тому одна частина абітурієнтів віддає перевагу суміжним спеціальностям, де немає таких обмежень, а друга – обирає інші ЗВО. Тож нам важливо мінімізувати цю другу частину і намагатися загітувати абітурієнтів вступати на навчання до Політехніки».