Львівська політехніка оголошує конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр Університету

Ректорат Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс (наказ 184-1-10 від 25.04.2022) на заміщення посад завідувачів кафедр:

 • автомобільного транспорту;
 • безпеки інформаційних технологій;
 • економіки підприємства та інвестицій;
 • інформаційних технологій видавничої справи;
 • кадастру територій;
 • маркетингу і логістики;
 • прикладної математики;
 • телекомунікацій;
 • теоретичної радіотехніки та радіовимірювання;
 • теоретичної та прикладної економіки;
 • технології органічних продуктів;
 • української мови;
 • фінансів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи завідувача кафедри;
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science);
 • програму розвитку кафедри;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам «Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Термін подання документів на конкурс – до 27 травня 2022 року.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету «Львівська політехніка» за адресою:

79013, м. Львів-13, вул. Ст. Бандери, 12, кім. 303. Контактний телефон: 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.

Положення про конкурсний відбір претендентів, вимоги до претендентів, перелік необхідних документів, регламент обрання на відповідну посаду – на сайті відділу кадрового забезпечення Львівської політехніки.