Конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»

Національний університет “Львівська політехніка“ оголошує конкурс (наказ 491-1-10 від 13.10.2022) на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр:

 • архітектурного проектування та інженерії;
 • будівельних конструкцій та мостів;
 • електроенергетики та систем управління;
 • електронної інженерії;
 • педагогіки та інноваційної освіти;
 • систем штучного інтелекту;
 • теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій;
 • технічної механіки та динаміки машин;
 • філософії;
 • фотограмметрії та геоінформатики.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі; 
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені, атестатів про вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи завідувача кафедри (для осіб, які беруть участь у конкурсі повторно);
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років (публікації в журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, зазначають на початку списку. Також додають копії перших сторінок публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science);
 • програму розвитку кафедри;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам “Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Термін подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету “Львівська політехніка” за адресою: 

79013, м. Львів–13, вул. С. Бандери, 12, кім. 303

Житлом університет не забезпечує.

Контактний тел.: 258-24-82.

Положення про конкурсний відбір претендентів

Вимоги до претендентів, перелік необхідних документів, регламент обрання на відповідну посаду

 

Оновлено 3 тижні 4 дні тому