Львівська політехніка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр

Адміністрація Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Національний університет «Львівська політехніка» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр:

 • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – доцент – 1;
 • електроенергетики та систем управління – професор – 1;
 • інформаційно-вимірювальних технологій – професор – 1, доцент – 1;
 • хімічної технології переробки пластмас – доцент – 2.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі (за встановленою формою);
 • копії паспорта, дипломів про повну вищу освіту з додатками, наукові ступені та вчені звання, трудової книжки, засвідчені відповідно до встановлених вимог (для осіб, які претендують на роботу в Університеті вперше);
 • звіт про результати роботи ( за встановленою формою);
 • список наукових та навчально-методичних праць за останні 5 років;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва та інші, передбачені законодавством України);
 • планові індивідуальні показники результативності науково-педагогічного працівника у трьох примірниках ( за встановленою формою);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см.

Участь у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних працівників кафедр можуть брати особи, які відповідають вимогам «Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка».

Термін подання документів на конкурс – місяць від дня опублікування оголошення.

Документи на участь у конкурсі необхідно надсилати на ім’я ректора Національного університету «Львівська політехніка» за адресою:

79013, м. Львів–13, вул. С. Бандери, 12, кім. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує.

Докладніша інформація для участі в Конкурсі