Для всіх, хто вивчає інформаційні технології: книжкова новинка ІКНІ та кафедри програмного забезпечення

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Збірник завдань призначений для підготовки студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» до контрольних заходів із навчальної дисципліни «Вступ до інженерії програмного забезпечення». Подано короткі теоретичні відомості за основними темами дисципліни, тестові завдання, практичні задачі та список питань для самоперевірки знань.

Видання можуть використовувати студенти інших спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології» для вивчення дисциплін, пов’язаних із розробленням програмного забезпечення.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки