Чергове оновлення лабораторії кафедри проєктування машин та автомобільного інжинірингу

Кафедра проєктування машин та автомобільного інжинірингу
Фото з лабораторії

Одним із важливих напрямів подальшого вдосконалення освітньої програми «Комп’ютерний інжиніринг у машинобудуванні» кафедри проєктування машин та автомобільного інжинірингу Інституту механічної інженерії та транспорту Львівської політехніки є активне оновлення матеріально-технічної бази.

Підготовка високоякісного інженера сьогодні неможлива без формування базових знань з основ застосування сучасних систем автоматизованого проєктування та практичного досвіду проєктування процесів виготовлення виробів на сучасному обладнанні з числовим програмним керуванням на підставі їхніх параметричних моделей, розроблених у середовищі CAD/CAE/CAM систем.

Результатом розуміння цього стало введення у навчальний процес на кафедрі проєктування машин та автомобільного інжинірингу нової лабораторії, що має назву «Навчальна лабораторія CAD/CAE/CAM систем». Це відбулося за сприяння партнерів кафедри – Фонду святого Володимира в особі керівника фонду Ігоря Матушевського і ТОВ «Машинтех» в особі директора Олексія Белевського.

Фото з лабораторії Фото з лабораторії